Skip to main content

Migraine with aura

Læge Malene Kirchmann: Forf.s adresse: Heslegårdsvej 6, 1., lejl. 2, DK-2900 Hellerup. E-mail: kirchmann@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 26. januar 2007, kl. 14.30, Auditorium C, Glostrup Hospital, Glostrup. Bedømmere: Thorkild I.A. Sørensen, Kai Jensen og Lars Jacob Stovner, Norge. Vejledere: Jes Olesen og Lise Lykke Thomsen.

22. jan. 2007
2 min.

Formålet med ph.d.-afhandlingen, som udgår fra Neurologisk Afdeling, Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital, var at udvikle nye operationelle diagnostiske kriterier for migræne med typisk aura (MTA) til The International Classification of Headache Disorders (ICHD-2), at udvikle en Visuel Aura Rating Scale (VARS), at beskrive de kliniske karakteristika ved familiær MTA og at identificere kliniske sub-typer af MTA. Projektdeltagerne bestod af 362 MTA-patienter (ICHD-1 diagnose) samt 112 patienter med reversible ikkeauravisuelle forstyrrelser. Deltagere opdelt i en udviklings- og en valideringsgruppe. Forskellige sæt af diagnostiske kriterier til ICHD-2 blev testet. Kriterierne for MTA udvalgt til ICHD-2 havde en sensitivitet på 90% og en specificitet på 96%. Ifølge disse kriterier skal auraen opfylde to af følgende tre karakteristika: 1) Homonyme synsforstyrrelser og/eller unilaterale sensoriske forstyrrelser. 2) Mindst ét aurasymptom udvikles gradvist over ≥ 5 min og/eller forskellige aurasymptomer opstår i forlængelse af hinanden over ≥ 5 min. 3) Hvert symptom varer ≥ 5 og ≤ 60 min. Ved regressionsanalyse identificerede vi de visuelle aurakarakteristika, som var associerede med MTA (ICHD-2-diagnose) og afledte en prædikativ VARS score: varighed 5-60 min (3 point), gradvist udbredende ≥ 5 min (2 point), skotom (2 point), zig-zag-linjer (2 point) og unilateral (1 point). En VARS score på 5 eller mere diagnosticerede MTA med en sensitivitet på 91% og en specificitet på 96%. Patienter med en svær familiær disposition til MTA havde en lavere debutalder af MTA end patienter med få afficerede slægtninge. Patienter med familiær MTA havde flere aurasymptomer end patienter med populationsbaseret MTA. Patienter med typisk aura med migrænehovedpine havde lavere debutalder af MTA og en højere forekomst af migræne uden aura end patienter med typisk aura med ikkemigrænehovedpine. VARS- og ICHD-2-kriterierne for MTA er mere operationelle og afgrænser sandsynligvis en mere homogen gruppe af patienter end ICHD-1. Ved genetiske studier kan patienterne stratificeres efter deres MTA-sub-type. Der vil blive udført en genom scanning på familierne fra nærværende studie.