Skip to main content

Monoklonale antistoffer til COVID-19

Infusion af monoklonale antistoffer rettet mod spikeprotein fører til nedsættelse af virusload i nasopharynx hos patienter med tidlig COVID-19.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

2. feb. 2021
2 min.

Der er stor interesse for behandlinger, som kan standse progression af COVID-19 fra det initiale milde stadium til sværere indlæggelseskrævende sygdom. I to nye studier undersøger man effekten af monoklonale antistoffer rettet mod SARS-CoV-2 på virusload og kliniske udfald hos patienter med nydiagnosticeret ikkeindlæggelseskrævende sygdom. Weinreich et al rapporterer data på 275 patienter, som enten fik to doser af en kombination af to monoklonale antistoffer (casirivimab og imdevimab), tilsammen betegnet som REGN-COV2, over for placebo. I et andet lignende studie undersøgte Chen et al effekten af infusion af et enkelt monoklonalt antistof, bamlanivimab, over for placebo blandt 452 patienter. I begge studier så man reduktion af mængden af virus i nasopharynx og et mildere sygdomsforløb med færre hospitalskontakter end med placebo.

Professor og overlæge Henrik Nielsen, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital kommenterer: »Det er et mere end 100 år velkendt koncept at indgive specifikke antistoffer/immunserum til behandling af infektioner, hvilket dog ikke har været anvendt særlig meget i moderne tid efter udbredelse af vacciner og antibiotika. I mangel af effektiv antiviral behandling mod COVID-19 er der forståelig interesse for at teste antistoffer, og de to studier bidrager med indledende viden, selv om begge er præliminære rapporter efter interimanalyser. Bamlanivimab er tidligere vist ikke at have klinisk effekt hos indlagte patienter med COVID-19. Der er endnu ikke styrke i studierne til at konkludere på kliniske endepunkter, og det kan undre, at et anerkendt tidsskrift accepterer publikation på et ufuldstændigt grundlag. Begge studier har som primært endepunkt reduktion i virusmængde i nasopharynx. og der påvises en større reduktion efter aktiv behandling i forhold til placebo. Interessant sås også en meget kraftig (> 99%) reduktion i virusmængde dag 11 i placebogruppen. Denne surrogatmarkør er dog ikke sufficient mål for den kliniske betydning, og vi afventer, at begge studier inkluderer flere patienter, som tillader beregning af klinisk værdi. Det relevante mål vil være hyppigheden af indlæggelser«.

Weinreich DM, Sivapalasingam S, Norton T et al. REGN-COV2, a Neutralizing Antibody Cocktail, in Outpatients with Covid-19. N Engl J Med 2021;384:238-51.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen