Skip to main content

Monoklonalt antistof mod interleukin-17 til patienter med røntgennegativ spondylartritis

Ixekizumab havde god klinisk effekt på symptomerne ved røntgennegativ spondylartritis, som ikke var tilfredsstillende behandlet med NSAID

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

29. feb. 2020
2 min.

Spondylartropatier er en gruppe sygdomme med inflammation i det aksiale skelet og entesitis, som betegner inflammation i ligamenters tilhæftninger til knoglerne. Sygdomsgruppen er associeret til humant leukocyttantigen (HLA B27) og er karakteriseret ved hyppig forekomst af manifestationer uden for knogler og led, herunder inflammatorisk tarmsygdom. En del af patienterne har til trods for kliniske symptomer ikke røntgenologiske tegn på inflammation i skelettet. I et nyt internationalt studie har man undersøgt effekten af interleukin (IL)-17A-antistoffet ixekizumab, over for placebo hos ca. 300 patienter, som blev randomiseret til to forskellige doseringsregimer af ixekizumab eller til placebo. Patienterne havde tegn på inflammation bedømt ved MR-skanning og forhøjelse af niveauet af C-reaktivt protein. Studiet viste en ca. dobbelt så hyppig klinisk relevant respons med hensyn til symptomscore på ixekizumab sammenlignet med placebo.

Afdelingslæge René Drage Østgård, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, kommenterer: »Tidligere publicerede undersøgelser har vist effekt af IL-17-blokering hos patienter med ankyloserende spondylitis. Dette studie bekræfter, at ixekizumab også er effektivt til gruppen af patienter, der har spondylartritis, uden at der ses forandringer på konventionelle røntgenbilleder. Dermed er der nu endelig dokumenteret et biologisk alternativ til tumornekrosefaktor (TNF)-hæmmere. Spondylartropatierne er en relativt heterogen gruppe sygdomme. Effekten af ixekizumab i dette studie er på niveau med det, vi kender fra TNF-blokering. Derfor afventer vi nu i spænding head to head-studier, som man tidligere har gennemført med patienter med leddegigt og psoriasisgigt. Hermed kan vi få afdækket, hos hvilke patientkategorier de forskellige lægemidler har størst effekt. I sig selv vil dette studie dog næppe ændre på behandlingspraksis i Danmark«.

Deodhar A, van der Heijde D, Gensler LS et al. Ixekizumab for patients with non-radiographic axial spondyloarthritis (COAST-X): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2020;395:53-64.

INTERESSEKONFLIKTER: RDØ har deltaget i advisory board og kongresser betalt af Eli-Lilly, Novartis, AbbVie, Gilead, Janssen, MSD, Pfizer, BMS og UCB.