Skip to main content

Morbus Dercum

Jeanette Halskou Haugaard, Claus Zachariae & Ann Hærskjold

7. nov. 2022
2 min.

En 67-årig kvinde blev henvist til dermatologisk afdeling pga. smertefulde subkutane lipomer. Smerterne havde været tiltagende gennem de seneste seks måneder, og nu havde patienten tyngdefornemmelse og funktionsnedsættelse af venstre arm. Klinisk sås en kvinde med ernæringstilstand over middel, og med talrige ømme tumorer på ekstremiteter og truncus, enkelte op til 12 cm i diameter.

Der blev taget blodprøver for at udelukke Cushings syndrom og hypotyroidisme.

Patienten blev ud fra det karakteristiske billede diagnosticeret med morbus Dercum. Morbus Dercum kendetegnes ved smertefulde lipomer af vekslende størrelse lokaliseret i fedtvævet [1]. Ætiologien er ukendt. Der findes ingen effektiv behandling af morbus Dercum, og smerterne bedres ikke nødvendigvis på smertestillende medicin. Patienterne er ofte overvægtige, men lipomerne bliver ikke mindre på trods af vægttab. Kirurgi er en mulighed ved trykgener eller funktionsnedsættelse [2, 3]. Denne patient blev henvist til plastikkirurger med henblik på aflastende behandling og opstart af smertestillende behandling med panodil, ibuprofen og gabapentin.

Morbus Dercum bør haves in mente hos personer med overvægt med smertefulde lipomer.

Korrespondance Jeanette Halskou Haugaard. E-mail: jeanette.halskou.haugaard@regionh.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 7. november 2022

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2022;184:V71136

Referencer

Referencer

  1. Kucharz EJ, Kopeć-Mȩdrek M, Kramza J et al. Dercum’s disease (adiposis dolorosa): A review of clinical presentation and management. Reumatologia. 2019;57(5):281-287.

  2. Hansson E, Svensson H, Brorson H. Review of Dercums disease and proposal of diagnostic criteria, diagnostic methods, classification and management. Orphanet J Rare Dis. 2012;7:23.

  3. Day D, Lauritzen E, Wagenblast AL, Petersen RB. Morbus Dercum. Ugeskr Læger. 2019;181:V12180839.