Skip to main content

MR-skanning forbedrer brystkræftdetektion hos kvinder med tæt brystkirtelvæv

Tillæg af MR-skanning oven i brystkræftscreening med mammografi hos kvinder med tæt brystvæv reducerede signifikant antallet af intervalcancere.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

23. jan. 2020
2 min.

Kvinder med tæt brystkirtelvæv har en signifikant øget risiko for, at en tilstedeværende brystkræftknude ikke detekteres. En konventionel mammografiscreening har lav værdi og giver falsk tryghed. I et nyt hollandsk studie har man undersøgt, om supplerende MR-screening kan forbedre detektionen af brystkræft hos denne gruppe kvinder. Over 40.000 kvinder med tæt brystkirtelvæv blev randomiseret således, at ca. 32.000 fik tilbudt konventionel mammografiscreening alene, mens ca. 8.000 fik tilbudt konventionel mammografiscreening suppleret med MR-screening. Observationstiden var for kort til, at en eventuel overlevelsesgevinst af den kombinerede screening kan beskrives, men i MR-screeningsgruppen kunne man dog allerede i løbet af to år observere signifikant færre intervalcancere. Intervalcancere er det antal cancere, som detekteres inden næste screeningsrunde, og en reduktion i antallet af disse er udtryk for et screeningsprograms effektivitet.

Overlæge John Christensen, Mammografien, Sydvestjysk Sygehus kommenterer:

»Al screening har grundlag i en antagelse om, at ’kræft som opdages i tide kan helbredes’. Dette synes – trods talrige videnskabsreligiøse krige gennem årtier – at være veldokumenteret for brystkræft: Mammografiscreening redder en del kvinder fra den smertefulde, ydmygende og angstfulde brystkræftdød. Andre kvinder må betale med mistanke, supplerende undersøgelser, biopsier, sågar diagnostisk kirurgi.

Til trods for at kvinders bryster er meget forskellige, anvender vi i dag kun én modalitet i al forskelligheden – nemlig mammografi. For den del af kvinderne, som har tæt kirtelvæv, er dette skæbnesvangert: Værdien af mammografiscreening er lav, og sygelige forandringer skal almindeligvis være meget fremskredne, for at de kan detekteres. Det hollandske studie giver i klart sprogbrug holdepunkt for, at der findes en løsning. Ved en supplerende MR-screening kan disse kvinder opnå en fordobling af chancen for, at brystkræften opdages, før den bliver symptomgivende. Tiden for dilemmaer i håndteringen af kvinders bryster er ikke forbi. Om man i Danmark vil agere på den nye viden og indføre MR-screening er et etisk, økonomisk og politisk spørgsmål«.

Bakker MF, de Lange SV, Pijnappel RM et al. Supplemental MRI screening for women with extremely dense breast tissue. N Engl J Med 2019;381:2091-102.

Interessekonflikter: ingen