Content area

|
|

MR spectroscopy in relapsing remitting MS

Forfatter(e)
Læge Henrik Kahr Mathiesen: Forf.s adresse: MR-afdelingen, H:S Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, DK-2650 Hvidovre. E-mail: henrikm@drcmr.dk Afhandlingen kan findes på: www.drcmr.dk/MathiesenPhD2004/ Forsvaret finder sted den 12. januar 2006 kl. 14.00, konferencerummet, MR-afdelingen, H:S Hvidovre Hospital, Hvidovre. Bedømmere: Carsten Thomsen, Nils Koch-Henriksen og Mads Ravnborg . Vejledere: Olaf B. Paulson , Henrik B. W. Larsson , Per Soelberg Sørensen , cheffysiker Lars G. Hanson, Jette L. Frederiksen og Egill Rostrup .

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og MR-afdelingen, H:S Hvidovre Hospital.

Formålet med projektet var at implementere nye MR-metoder med højere specificitet for de patologiske forandringer ved MS, dels i MS-læsionerne (f.eks. neurontab), dels mere diffuse forandringer i normalt udseende hjernevæv. MR-spektroskopi kan belyse graden af neurotab eller dysfunktion ved at måle metabolitten N-acetyl-aspartat. Vi benyttede multi-slice echo planar spectroscopic imaging (EPSI) , der har en række fordele i forhold til eksisterende metoder, der måler metabolitter ret upræcist i hele hjernen eller måler i større eller mindre kasseformede udsnit af hjernen, der kan indeholde både patologisk og rask væv, foruden CSF. Multi-slice EPSI kan ved samme undersøgelse måle både globalt og i mindre irregulære områder (f.eks. læsionerne).

Kognitive forstyrrelser ses hos op mod 50% af MS-patienterne, selv i de tidligste faser af sygdommen. Sammenhængen med konventionelle MR-mål (f.eks. det samlede læsionsvolumen) er begrænset. Vi fandt derimod klare sammenhænge mellem globale MR-spektroskopiske mål og kognitive dysfunktionsmål ved attakvis MS. Dette tyder på, at multi-slice EPSI har potentiale som markør for udviklingen af kognitive deficit tidligt i forløbet af MS. Hvis metoden implementeres i kliniske undersøgelser, synes den således at kunne afgøre, hvorvidt den testede behandling kan beskytte mod udvikling af kognitive forstyrrelser. Fremtidige udfordringer ligger i standardisering og automatisering af metoden.

Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(2):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar