Skip to main content

Mulig biomarkør i blod til at understøtte Alzheimer-diagnostik

Biomarkører til at vurdere sygdom og behandling har længe været ramt af hype og i mindre grad succes. Et studie fra Göteborg kommer med et lovende forslag til en målbar biomarkør for Alzheimers sygdom.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

14. mar. 2024
2 min.

En hjørnesten i lægers arbejde med sygdom er en korrekt diagnose. Biomarkører i blod har hjulpet meget inden for intern medicin, mens det ikke helt har haft samme gennembrud endnu inden for neurodegenerative sygdomme. Et studie fra kolleger i Sverige tyder på, at et stof (tau 217) i blod har samme diagnostiske egenskaber som mørkører målt i cerebrospinalvæske (CSF). 

Professor, overlæge Gunhild Waldemar, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet, kommenterer: »Dette studie har undersøgt, hvor præcist en simpel blodprøve med analyse af plasma-tau 217 kan identificere Alzheimer-patofysiologi hos patienter med og uden kognitive symptomer, med CSF-verificeret eller PET-verificeret tau og amyloid-patologi i CNS som guldstandard. Undersøgelsen blev foretaget i en stor sammensat gruppe af deltagere fra forskellige kohorter i USA. Resultaterne støtter anvendelsen af blodprøven i den initiale screening af individer – præklinisk – eller med kognitive symptomer – med henblik på at identificere patienter med Alzheimers sygdom i tidlig fase, idet yderligere undersøgelser med CSF-analyse og amyloid-PET vil kunne spares hos patienter med negativ p-tau. Denne konklusion er imidlertid kun valid, hvis formålet med udredning af patienterne alene var at identificere patienter med Alzheimers sygdom i tidlig fase, som kunne være kandidater til behandling med de nye antistoffer, som ventes godkendt også i Europa inden for kort tid. Men over halvdelen af patienter med kognitive symptomer har andre tilstande og har også et behov for udredning. I Nationalt Videnscenter for Demens ser vi derfor frem til at kunne undersøge, hvilken rolle den nye blodprøve kan spille i klinisk praksis i Danmark. Vi har et mangeårigt samarbejde med professor Kaj Blennow og professor Henrik Zetterberg fra Neurokemisk Laboratorium på Sahlgrenska Universitetssygehus i Gøteborg om udvikling af biomarkører i diagnostikken af demenssygdomme«. 

Interessekonflikter ingen