Skip to main content

Mulig skadelig effekt af store D-vitamindoser på knoglerne

Meget højt dagligt D-vitamintilskud (250 µg) førte til lavere knogletæthed sammenlignet med dagligt tilskud på 10 µg.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

26. sep. 2019
2 min.

De senere år har der været stor interesse for D-vitaminmangel og for D-vitamintilskud mhp. at forebygge forskellige sygdomme. Det har ført til en stigende opmærksomhed på D-vitamin både hos praktiserende læger og i befolkningen. Mens den daglige anbefalede indtagelse er 10-20 µg, får de fleste danskere kun 2-4 µg D-vitamin gennem kosten, som således ikke alene kan dække det daglige behov, hvis man ikke får sol. En alvorlig konsekvens af D-vitaminmangel er osteoporose. Et nyt randomiseret studie fra Canada undersøger effekt af forskellige daglige D-vitamintilskud (10 µg, 100 µg og 250 µg) og mindst 1.200 mg calcium på knoglernes arkitektur. Studiet inkluderer over 300 deltagere, som blev fulgt i tre år, og viser, at gruppen med det højeste D-vitamintilskud havde det største knogletab, mens de, som fik det laveste tilskud, havde det mindste fald i knogletætheden.

Overlæge, ph.d. Pia Eiken, Nordsjællands Hospital, kommenterer: »Studiet er udført på raske kvinder og mænd med en middelalder 62 år uden osteoporose og med normalt D-vitaminindhold i blodet. Knoglemassen blev målt med såkaldt high-resolution peripheral quantitative computed tomography [HR-pQCT] i radius og tibia. Forskerne fandt, modsat det forventede, et signifikant knogletab ved HR-pQCT i radius ved de to højeste D-vitamindoser og i tibia ved højeste dosis. Der var ikke knogletab i femur ved den traditionelle knogletæthedsmåling med dual energy X-ray absorptiometri. Man fandt også en dosisrespons mht. øget forekomst af hyperkalcæmi og hyperkalciuri, men ingen forskel i antallet af fald eller frakturer. Hvis højdosis-D-vitamin stimulerer et øget knogletab, kunne dette have stor negativ betydning for ældre med osteoporose. Studiet er hypotesegenererende. Større randomiserede studier publiceret over de seneste år viser ligeledes, at højdosis-D-vitamin ikke er hensigtsmæssig og bl.a. fører til øget risiko for fald samt frakturer. D-vitaminmangel er heller ikke hensigtsmæssig for knoglerne. Sundhedsstyrelsens D-vitaminanbefalinger bør følges«.

Burt LA, Billington EO, Rose MS et al. Effect of high-dose vitamin D supplementation on volumetric bone density and bone strength. JAMA 2019;322:736-45.

Interessekonflikter: PE er medlem af advisory board hos Amgen, er foredragsholder hos AstraZeneca, Amgen og Eli Lilly samt har aktier i Novo Nordisk.