Content area

|
|

Multimorbiditet – sundhedsvæsenets allerstørste udfordring

Forfatter(e)

Jens Søndergaard & Susanne Reventlow

Ugeskr Læger 2021;183:V205073

I et nyligt publiceret Cochranereview om effekter af interventioner mod multimorbiditet har man vurderet case management, samarbejde på tværs af specialer og faggrupper samt patientuddannelse med styrkelse af patienternes egenomsorg [1]. Desværre var effekterne målt på kliniske, organisatoriske og patientrapporterede mål yderst beskedne. Der er mange grunde til, at multimorbiditet er en stor udfordring for sundhedsvæsenet og for patienterne. Vi er blevet bedre til at behandle mange flere kroniske, enkeltstående sygdomme end tidligere, befolkningen lever længere, og kliniske vejledninger...
Reference: 
UgeskrLæger 2021;183:V205073
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side