Skip to main content

Multiple levermetastaser ved lungecancer

Gull-Mai Bergliot Grønbæk1, Marina Sahakyan1, Sheena Louise Forsberg1, 2, Vasiliki Panou1, 3 & Ulla Møller Weinreich1, 4

13. jan. 2020
2 min.

En 58-årig, tidligere rask og arbejdsdygtig kvindelig ryger med 40 pakkeår opsøgte egen læge pga. hoste igennem en måned. Hun blev sat i behandling for pneumoni og kom tilbage en måned efter pga. vægttab, træthed og øget abdominalomfang. Egen læge bestilte CT af thorax og abdomen, hvor man fandt en højresidig lungetumor samt multiple levermetastaser. Et kræftpakkeforløb blev igangsat, hvor der blev taget UL-vejledt leverbiopsi. Få dage efter pakkeforløbsstart blev patienten konfus, respirationspåvirket og fik svære abdominale smerter. En CT af cerebrum under den påfølgende indlæggelse udelukkede cerebrale metastaser, og en CT af abdomen viste tyndtarmsileus. Patienten afgik ved døden kun fire dage efter. Svar på en biopsi post morten viste småcellet neuroendokrin karcinom med udgangspunkt i lungerne, småcellet lungekræft (SCLC). Historien demonstrerer SCLC’s høje aggressivitet med tidlig metastasering. På diagnosetidspunktet har 60-70% af patienterne fjernmetastaser med vage og uspecifikke symptomer [1, 2]. Femårsoverlevelsen er < 7% ved dissemineret SCLC. Ikkedissemineret SCLC responderer bedre på kemoterapi, hvorfor tidlig diagnosticering er vigtig [3].

Korrespondance: Gull-Mai Bergliot Grønbæk. E-mail: gullmai.groenbaek@gmail.com

Antaget: 14. november 2019

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 13. januar 2020

Interessekonflikter: igen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Referencer

LITTERATUR

  1. Chao W, Fang L, Shun-Chang J. Prognostic factors for survival of patients with extensive stage small cell lung cancer – a retrospective single institution analysis. Asian Pac J Cancer Prev 2012;13:4959-62.

  2. Nakazawa K, Kurishima K, Tamura T et al. Specific organ metastases and survival in small cell lung cancer. Oncol Lett 2012;4:617-20.

  3. Byers LA, Rudin CM. Small cell lung cancer: where do we go from here? Cancer 2015;121:664-72.