Skip to main content

Multiple tarmperforationer efter indtagelse af magnetisk legetøj

Reservelæge Charlotte Green Carlsen, 1. reservelæge Andrea K. Floyd & overlæge Eskild Lundhus Regionshospitalet Viborg, Organkirurgisk Afdeling

30. nov. 2007
4 min.


Indtagelse af fremmedlegemer er almindelig hos småbørn og større retarderede børn. Langt de fleste fremmedlegemer, typisk mønter eller legetøjsdele, passerer uden problemer gennem mave-tarm-kanalen og giver ikke anledning til obstruktion af tarmlumen. Hvis der er tale om magnetisk legetøj, forholder det sig anderledes, hvis der er tale om to eller flere magneter. I de senere år er magnetisk legetøj blevet populært, og det har givet anledning til tilfælde med ileus, tarmperforation og fisteldannelse. Årsagen er den kraftige magnetisme mellem delene, der trækker tarmvæggen i flere forskellige segmenter sammen og forårsager ileus og lokale nekroser.

Sygehistorie

En seks år gammel autistisk dreng blev indlagt med opkastninger og manglende afføring gennem halvandet døgn. Ved den kliniske undersøgelse var han akut smertepåvirket og urolig. Ved abdominal palpation fandtes diffus ømhed og mete-orisme, og ved auskultation hørtes metalliske tarmlyde. Para-klinisk var der let forhøjelse af leukocyttallet til 18 mia./l og normal C-reaktivt protein. En røntgenundersøgelse (oversigt) af abdomen viste tyndtarmsileus og et formentlig metallisk fremmedlegeme i det lille bækken (Figur 1 ).

Ved operationen fandt man i det lille bækken et tarmkonglomerat, som var holdt sammen af flere små magnetiske legetøjsdele. Drengen havde slugt i alt fire magneter (tre stave og en kugle), som havde forårsaget otte tarmvægsnekroser med perforation, seks på tyndtarmene (Figur 2 ), en i colon transversum og en i rectum. Der blev udført peroperativ koloskopi, hvor legetøjet (kuglen) og en slimhindelæsion kunne ses i rectum. Ved en luftprøve blev det afsløret, at der var perforation. Den stærke magnetisme mellem stavene og kuglen havde endvidere forårsaget en kort nekrotisk snørefure på ileum, som måtte resekteres. Der var ingen væsentlig forurening, og de øvrige små perforationshuller kunne sutureres. Ved røntgengennemlysning blev det sikret, at der ikke var flere fremmedlegemer. Under operationen blev der påbegyndt en bredspektret antibiotikabehandling. Det postoperative forløb var ukompliceret, og drengen blev udskrevet ti dage senere. Han blev dog kortvarigt genindlagt tre dage efter på mistanke om overfladisk sårinfektion.

Diskussion

Det er overvejende helt små børn (< 3 år), der kommer legetøj i munden, men også større børn med neurologiske og psykiatriske lidelser, som det var tilfældet i denne kasuistik, kan sluge legetøj.

Børns indtagelse af mindre fremmedlegemer, der passerer til mave-tarm-kanalen, giver sjældent behov for kirurgisk intervention [1]. Større fremmedlegemer, der ikke kan passere pylorus, kan fjernes endoskopisk. Legetøj, der består af mange små stærkt magnetiske dele har på verdensplan givet anledning til flere tilfælde af tarmperforation og peritonitis [2-4]. Der er beskrevet relativt mange tilfælde hos børn med psykiatriske lidelser. Hos et barn fandt man 32 magnetiske legetøjsdele [5]. Peritonitis kan medføre multiorgansvigt, og der er i USA rapporteret et om et dødsfald [2]. Børnene indlægges ofte på et sent tidspunkt med symptomer på ileus, som i tilfældet her, især hvis forældrene ikke har set barnet indtage magneterne. Hvis man har mistanke om, at patienten har indtaget magnetisk legetøj, kan man ofte få dette be- eller afkræftet ved en almindelig røntgenoversigt over abdomen. Kan det sandsynliggøres, er behandlingen operation pga. risikoen for nekrose i tarmvæggen.


Charlotte Green Carlsen, Organkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, DK-8800 Viborg.

E-mail: Charlotte@greenhesel.dk

Antaget: 5. maj 2007

Interessekonflikter: Ingen angivet
Summary

Summary Multiple bowel perforations after swallowing magnetic toys Ugeskr L&aelig;ger 2007;169(49):4242-4243 Ingestion of small foreign bodies is common in children, and usually does not cause any harm to the gastrointestinal tract. But ingestion of multiple magnets can be hazardous because of the strong attraction of the magnets through the bowel wall, which may lead to bowel wall necrosis and perforation. We describe the case of a 6-year-old autistic boy who swallowed 4 magnets which led to bowel obstruction and 8 small perforations. It is important to be aware of this potential risk if children ingest small magnetic toys.

Referencer

  1. Hachimi-Idrissi S, Corne L, Vandenplas Y. Management of ingested foreign bodies in childhood: our experience and review of the literature. Eur J Emerg Med 1998;5:319-23.
  2. CDC. Gastrointestinal injuries from magnet ingestion in children - United States, 2003-2006. MMWR 2006;55:1296-300.
  3. Cauchi JA, Shawis RN. Multiple magnet ingestion and gastrointestinal morbid-ity. Arch Dis Child 2002;87:539-40.
  4. Ilce Z, Samsum H, Mammadov E et al. Intestinal volvulus and perforation caused by multiple magnet ingestion: report of a case. Surg Today 2007;37: 50-2.
  5. Uchida K, Otake K, Iwata T et al. Ingestion of multiple magnets: hazardous foreign bodies for children. Pediatr Radiol 2006;36:263-4.