Skip to main content

Næsten hver tredje randomiserede, kontrollerede forsøg afbrydes før tid

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

9. sep. 2014
2 min.

Det kan have både videnskabelige, etiske og økonomiske konsekvenser, når ellers forsvarlige videnskabelige forsøg afbrydes før tid og/eller ikke publiceres. Formålet med dette studie var at undersøge, hvor mange randomiserede, kontrollerede studier (RCTs), henholdsvis medicinske og kirurgiske, som enten afbrydes før tid eller ikke bliver publiceret, samt at undersøge risikofaktorer herfor.

I opgørelsen indgik i alt 816 RCT-protokoller, som var godkendt af videnskabsetiske komitéer i Canada, Tyskland og Schweiz i 2000-2003. Der var 115 (14%) kirurgiske og 701 (86%) medicinske RCTs; det totale antal forsøgsdeltagere var 666.760. De hyppigst repræsenterede kirurgiske specialer var gynækologi/obstetrik (16%), oftalmologi (14%) og anæstesiologi (13%). For medicin var det onkologi (21%), kardiologi (15%) og infektionsmedicin (11%). Kirurgiske RCTs blev, uanset årsag, afbrudt oftere end medicinske RCTs (43% vs. 27%; risikodifference (RD) = 16% (95% konfidens-interval: 5-26%); p = 0,001). For både kirurgiske og medicinske RCTs var rekrutteringsproblemer den hyppigste årsag til afbrydelse før tid (18% vs. 11%; RD = 8% (0,1-16%); p = 0,020). Hvad angik publikationsrate, som blev evalueret efter en periode på 10-13 år, var der ingen signifikante forskelle mellem kirurgiske og medicinske RCTs (40% vs. 34%). Af gennemførte RCTs blev 76% kirurgiske og 79% medicinske publiceret; de tilsvarende andele for afbrudte RCTs var 55% for de kirurgiske og 52% for de medicinske.

Seniorforsker Asbjørn Hróbjartsson, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet, kommenterer: ”Undersøgelsen viser, at randomiserede kliniske forsøg hyppigt afbrydes før tid, ofte på grund af manglende rekruttering, og at de ikke publiceres. Mange gennemførte forsøg publiceres desuden heller ikke. Resultaterne bygger på data fra forskningsetiske komitéer i Canada, Tyskland og Schweiz, og det er rimeligt at antage sammenlignelige forhold i Danmark. Undersøgelsen dokumenterer et væsentligt spild af forskningsresurser og illustrerer den store risiko for bias, som upublicerede forsøg udgør. Der er god grund til at planlægge randomiserede forsøg bedre, især kirurgiske forsøg, og arbejde for publicering af alle udførte forsøg”.

Interessekonflikter: ingen

Rosenthal R, Kasenda B, Dell-Kuster S et al. Completion and publication rates of randomized controlled trials in surgery: an empirical study. Ann Surg 2014 Jun 27 (e-pub ahead of print).