Skip to main content

Natriumindtag og kardiovaskulær død i et globalt perspektiv

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

22. okt. 2014
2 min.

Et højt indtag af natrium øger blodtrykket, og det er en potentiel risikofaktor for kardiovaskulær sygdom. Formålet med dette studie var at undersøge sammenhængen mellem natriumindtag, blodtryk og kardiovaskulær død i et globalt perspektiv.

Data vedrørende natriumindtag blev hentet fra 205 forskellige undersøgelser, som havde fundet sted i 66 forskellige lande. Det gennemsnitlige natriumindtag i 2010 var 4,0 g pr. dag; nationale gennemsnitsværdier varierede fra 2,2 til 5,5 g. pr. dag. I 181 ud af 187 lande var natriumindtaget højere end det definerede referenceindtag på 2,0 g. pr. dag, som også anbefales af WHO. På baggrund af en metaanalyse af 107 randomiserede undersøgelser fandt man en signifikant sammenhæng mellem natriumindtag og blodtryk, dog med variationer i henhold til alder og race. Man fandt endvidere, at der i 2010 var 1,65 mio. kardiovaskulært betingede dødsfald, svarende til 9,5% af alle kardiovaskulært betingede dødsfald, som kunne henføres til et natriumindtag højere end referenceindtaget på 2,0 g pr. dag. Af dødsfaldene udgjorde mænd 62% og kvinder 38%; 40% af dødsfaldene skete før det fyldte 70. år. I forhold til dødsårsag var 42% betinget af hjerte-kar-sygdom og 42% af apopleksi. De højeste dødsrater sås i Centralasien, Øst- og Centraleuropa; 84% af alle dødsfald, som var kardiovaskulært betingede og skete på baggrund på af et højt natriumindtag, fandt sted i lav- og middelindkomstlande.

Overlæge Niels Graudal, Reumatologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: ”Baseret på tendentiøs selektion af referencer hævder analysen, at natriumreduktion på 2,3 g reducerer systolisk blodtryk med 3,7 mmHg. Via denne falske blodtrykseffekt oversættes natriumreduktion til < 2 g – uden målinger – til millioner af sparede liv. Fantasistudiets utroværdighed understreges af PURE-studiet, som med ægte observationer i 100.000 personer viser, at lav natriumindtag < 3 g på trods af korrelation med blodtryk er associeret med 60% øget dødelighed hos raske. Natriumindtag < 2-3 g dræber.”

Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM et al. Global sodium consumption and death from cardiovascular causes. N Engl J Med 2014;371:624-34. (Link)

Interessekonflikter: ingen