Skip to main content

Neuroaktivt steroidhormon virker ved svær fødselsdepression

I pilotstudie vises det, at infusion af brexanolon har slående og hurtig effekt ved svær fødselsdepression.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk
5. jul. 2017
02 min

Fødselsdepression er en alvorlig og relativt hyppig perinatal komplikation. I musestudier antydes det, at ændringer i ekspressionen af gamma-aminobutyrat type A (GABA)-receptorer, som skyldes fluktuation af de kvindelige kønshormoner under den sidste del af graviditeten og ved fødslen, kan spille en vigtig rolle i patogenesen. I et nyt fase 2-studie undersøges effekten af infusion af det neuroaktive steroidhormon brexanolon, som har effekt på GABA-receptorerne. Blandt 21 kvinder med svær fødselsdepression fik ti infusion af brexanolon over 60 timer, mens 11 fik infusion af placebo. Allerede ved afslutningen af infusionen kunne forskerne registrere en statistisk og klinisk betydende forbedring i depressionssymptomerne i brexanolongruppen.

Professor Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup, kommenterer: ”Studiet er umådeligt interessant, fordi vi klart har brug for bedre behandlingstilbud til kvinder med svære fødselsdepressioner end dem, vi råder over i dag. Hverken effekten af antidepressiv medicin eller psykoterapi er imponerende over for denne sygdom, som ud over at være farlig for moderen på grund af selvmordsrisikoen også kan forstyrre barnets emotionelle og kognitive udvikling. Brexanolon, som man infunderede over 60 timer, er en naturligt forekommende metabolit af progesteron (allopregnalonon), som falder voldsomt i blodet i forbindelse med fødslen. Allopregnalonon har gennem mange år været i søgelyset i forbindelse med depressionsbehandling. Det er et lille studie, der skal repliceres i en større gruppe patienter, men det er uhyre interessant, dels fordi effect size er så stor i forhold til f.eks. SSRI, dels fordi effekten satte ind i løbet af et døgn og holdt sig i de 30 dage, man fulgte kvinderne. Spørgsmålet er også, om dette stof kan bruges til andre typer depressioner end dem, der er associeret til en fødsel”.

Kanes S, Colquhoun H, Gunduz-Bruce H et al. Brexanolone (SAGE-547 injection) in post-partum depression: a randomised controlled trial. Lancet, 12. jun 2017 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikt: ingen.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen