Content area

|
|

Neurorehabilitering - neurogen dysfagi

Forfatter(e)
Ergoterapeut Annette Kjærsgaard, overlæge Lars Hedemann Nielsen & overlæge Carsten Kock-Jensen Dansk Selskab for Neurorebilitering
I specialiseringen af neurorehabilitering er man i stigende grad blevet opmærksom på problemer knyttet til frie øvre luftveje, spisning og væskeindtagelse (dysfagi) samt øget risiko for aspirationspneumonier hos personer med akut hjerneskade. Personer med dysfagi oplever psykiske og sociale problemer, undgår ofte at komme ud blandt andre og isolerer sig med forringet livskvalitet til følge....
Reference: 
Ugeskr Læger 2010;172(12):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side