Content area

|
|

Neurotransmitters of the retino-hypothalamic tract

Forfatter(e)
Læge Jens Hannibal: Forf.s adresse: Klinisk Biokemisk Afdeling, H:S Bispebjerg Hospital, DK-2400 København NV. E-mail: j.hannibal@inet.uni2.dk Forsvaret finder sted den 4. juni 2004, kl. 14.00, Sygeplejeskolens Auditorium, Sygeplejeskolen, H:S Bispbjerg Hospital, Bygning 50, Tuborgvej 235, København. Opponenter: Professor Horst-Werner Korf , Tyskland, Jens Zimmer Rasmussen og Flemming Fryd Johansen .

Doktorafhandlingen, publiceret i et særnummer af Cell & Tissue Research 2002, omhandlende circadiansystemet, er baseret på otte tidligere publicerede arbejder udført fra 1996 til 2002 under min ansættelse på Klinisk Biokemisk Afdeling, H:S Bispebjerg Hospital.

Hjernens biologiske ur har sjældent en periodelængde på 24 timer og må derfor, i lighed med et almindeligt ur der enten går for langsomt eller for hurtigt, dagligt justeres. Uret, som er lokaliseret i den suprakiasmatiske kerne (SCN), genererer fysiologiske og adfærdsmæssige døgnrytmer (søvn/vågenrytme, temperatur, hormonsekretion osv.). Dagslyset »stiller« uret via en specifik nerveforbindelse fra øjet til SCN, den retino-hypotalamiske bane (RHT) (retino-hypothalamic tract , RHT). Afhandlingen giver anatomiske og fysiologiske beviser for, at neuropeptidet pituitary adenylate cyclase activation polypeptide (PACAP) samt glutamat er de primære neurotransmittere i RHT. Med en kombination af immunohistokemi på både lys- og elektronmikroskopisk niveau og tracingeksperimenter vises det, at de to neurotransmittere er kolokaliseret i en subpopulation af retinale ganglionceller. Disse ganglionceller projicerer til den retino-recipiente zone af den ventrale SCN. Det vises, at de PACAP/glutamatholdige retinale gang-lionceller, som udgør RHT, i deres cellemembran indeholder et nyligt identificeret fotoreceptorprotein, melanopsin. Denne observation kan muligvis forklare, at de PACAP/glutamat/ melanopsinholdige ganglionceller i sig selv er lysfølsomme uafhængigt af de klassiske fotoreceptorer, som findes i den ydre del af nethinden. De PACAP/glutamat/melanopsinholdige celler udgør et nyt selvstændigt lysfølsomt system i øjet. Tidligere in vivo- og in vitro-studier har vist, at glutamat er den primære neurotransmitter i RHT. Med in vivo- og in vitro-studier vises det, at PACAP fungerer som kotransmitter med glutamat i RHT. PACAP har en koncentrationsafhængig effekt på hjernens ur, idet nanomolære koncentrationer af PACAP faseskifter den endogene rytme som lys og glutamat, mens PACAP i mikromolære koncentrationer modulerer glutamatinduceret faseskift. Mulige mål for PACAP og glutamatsignalering er de nyligt identificerede »klokkegener« period1 (Per1) og period2 (Per2), som induceres i SCN om natten af lys, glutamat og PACAP. De opnåede resultater øger vores forståelse af de lysfølsomme systemer, som er påvirkede hos bl.a. blinde mennesker, hos mennesker med sæsonafhængig (vinter) depression, visse typer af søvnforstyrrelser, herunder avanceret og/eller forsinket søvnsyndrom, visse neurodegenerative lidelser, »jetlag« i forbindelse med skift mellem tidszoner samt rytmeforstyrrelser, som ses ved skifteholdsarbejde.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(22):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar