Skip to main content

Nordisk FOKO workshop

2. nov. 2005
2 min.

Tyriheim, Norge, 12.-14. oktober 2001

På initiativ af to aktive norske forskere i emnet kvindelig omskæring, en antropolog og en forskningsgynækolog/obstetriker ved Institut for Almen- og Samfundsmedicin, Oslo Universitet, blev der i oktober afholdt en nordisk workshop med nordiske jordemødre, antropologer, fødselslæger, en psykolog, en magister i folkesundhedsvidenskab og sociologer.

Workshoppen var finansieret af Nordisk Ministerråds forskningsakademi, Norfas' 4-årige projekt »Køn og vold« (2000-2004) og af Norsk Institut for Kvinde- og Kønsforskning.

På workshoppen fremlagde alle deltagere igangværende eller afsluttede forskningsprojekter på området. To svenske antropologer, Lisen Dellenborg og Vanja Almroth-Berggren, og en norsk antropolog, Heidi Skramstad, berettede fra studier i Afrika. En svensk antropolog, Sara Johnsdotter, og en norsk antropolog, Elise Johansen, rapporterede fra studier på somaliske kvinder i henholdsvis Sverige og Norge, en svensk obstetriker, Birgitta Essén, og en norsk obstetriker, Siri Vangen, rapporterede fra studier af obstetriske komplikationer hos kvinder fra Somalia, Ethiopien og Eritrea, der er bosat i henholdsvis Sverige og Norge. Fra Danmark beskrev Charlotte Wilken-Jensen den specielle somalisvangreomsorg på Frederiksberg Hospital, ledet af jordemoder Lisbet Nybro. Annelie Ginzel fra Århus refererede fra sit arbejde i Kenya med kvinder med fysisk og socialt invaliderende fistler.

Myter blev aflivet, fx har omskårne kvinder i mange tilfælde megen fornøjelse og tilfredsstillelse af deres seksualliv, og flertallet af yngre mænd i nogle af de lande, hvor omskæring praktiseres, foretrækker, at det ikke gøres. Hverken den forhøjede frekvens af obstetriske katastrofer og obstetriske indgreb, der ses i Sverige og Norge hos omskårne, eller de forfærdelige fistler mellem vagina og rectum eller blære, der kan opstå efter traumatiske, ikke professionelt ledede fødsler, kan med sikkerhed relateres til omskæring.

Vi er som udenforstående nødt til uden at fordømme at prøve at forstå den blanding af religiøse, dybt indgroede traditionelle og kulturelle årsager, der fører til kvindelig omskæring. Det målrettede arbejde på at afskaffe omskæring af kvinder skal fortsætte, men det er vigtigt, at man i de udenforstående lande udviser en høj grad af empati og forståelse.

Det er vigtigt i håndteringen af omskårne kvinder i de nordiske lande at komme bort fra kun at se dem som walking genitals. De skal i vores sundhedssystem have tid og tolk, respekt og mulighed for specielle foranstaltninger. De aggressioner, som synet af en omskåren kvinde kan vække i de nordiske sundhedssystemer, skal udryddes ved undervisning.

Workshoppen mundede ud i et forslag om at oprette en fælles nordisk database, der skal omhandle omskårne kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel.

København, Charlotte Wilken-Jensen

Århus, Annelie Ginzel