Skip to main content

Ny algoritme til at udelukke lungeemboli til gravide

Modificeret YEARS-algoritme kan måske udelukke lungeemboli hos gravide, men dansk ekspert er skeptisk.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

11. apr. 2019
2 min

Venøs tromboemboli (VTE) og lungeemboli (LE) kan være en alvorlig graviditetskomplikation. Pga. relativ lav sensitivitet og specificitet af D-dimertest gennemgår mange kvinder mistænkt for LE pulmonal angiografi eller ventilations-/perfusionsscintigrafi. Et nyt hollandsk studie undersøger, om en modificeret algoritme, YEARS, kan bruges til at udelukke LE og dermed begrænse antallet af de billeddiagnostiske undersøgelser. YEARS er baseret på D-dimer og tre kliniske observationer, herunder kliniske tegn på dyb venetrombose (DVT), hæmoptyse og LE som den mest sandsynlige diagnose. Studiet omfatter ca. 500 kvinder, og forfatterne anfører, at algoritmen førte til, at man kunne undgå en skanning hos 195 kvinder, hvilket svarer til 39%.

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, kommenterer: ”Forfatterne hævder, at deres algoritme kan udelukke LE hos 39% af patienterne uden at foretage pulmonal CT-angiografi. Det er ikke korrekt. Undersøgelsen viser, at denne gruppe patienter havde lav incidens af VTE ved tremånedersopfølgning, men det udelukker ikke, at nogle af patienterne faktisk havde LE ved indlæggelsen. Allerede i 1991 viste et studie af Kruit et al, at man med god sikkerhed kan undlade antikoagulationsbehandling af scintigrafisk påvist LE, når man ved undersøgelse af begge ben har udelukket DVT, da kun en af 62 patienterne i løbet af tremånedersopfølgning udviklede DVT, og ingen fik ny LE. Den aktuelle undersøgelse lægger op til, at man kan spare et betydeligt antal CT’er, men det skal bemærkes, at der i studiet var en usædvanlig lav prævalens af LE på kun 4%. Ved en mere almindelig prævalens på 20-25% ville den negative prædiktive værdi af testen være lavere, og CT ville kun kunne undlades hos en mindre andel af patienterne. Desuden blev der i studiet anvendt Vidas D-dimer-assay, som regnes for verdens mest sensitive D-dimer assay til udelukkelse af VTE, hvorfor det kan diskuteres, om algoritmen vil holde på hospitaler, som anvender andre billigere, men også knap så sensitive metoder”.

van der Pol LM, Tromeur C, Bistervels IM et al. Pregnancy-adapted YEARS algorithm for diagnosis of suspected pulmonary embolism. N Engl J Med 2019;380:1139-49.

Interessekonflikter: ingen