Content area

|
|

Ny behandling af avanceret blærekræft

Pembrolizumab forlænger overlevelsen for patienter med avanceret blærekræft, som har progredieret på platinbaseret kemoterapi.

Foto: Colourbox.
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Hvert år dør omkring 500 danskere på grund af blærekræft. Ved metastaserende sygdom er platinbaseret kemoterapi i dag standardbehandlingen. Der er i Europa indregistreret et cytostatikum (vinflunin) med begrænset levetidsforlængelse (to måneder), og taxaner kan også anvendes i denne situation. Ligesom ved andre kræftformer pågår der ved blærekræftforsøg med monoklonale antistoffer rettet mod det såkaldte programmeret død-protein PD-1 og dets ligander PD-L1 og PD-L2, ofte omtalt som immunterapi pga. behandlingens evne til at aktivere T-lymfocytter. En ny undersøgelse rapporterer en overlevelsesgevinst på ca. tre måneder på behandling med pembrolizumab, som er et nyt anti-PD-1-stof. Stigningen i overlevelsen var fra ca. syv måneder blandt dem, som fik andenlinjekemoterapi med vinflunin eller taxaner, til ca. ti måneder blandt dem, som fik pembrolizumab, og var associeret med færre bivirkninger i pembrolizumabgruppen. Overlæge Helle Pappot, Rigshospitalet, kommenterer: »Siden introduktionen af platinbaseret kemoterapi for over 20 år har man i videnskabelige forsøg undersøgt tillægsbehandling med målrettede biologiske lægemidler i førstelinje- eller monoterapi med disse lægemidler i andenlinjebehandling uden positive fund, hvorfor de nye resultater er opsigtsvækkende. Pembrolizumabs effekt som andenlinjebehandling giver en tremåneders levetidsforlængelse. Da der ikke er forskelle i progressionsfri overlevelse, tyder det på, at vi i fremtiden bør revurdere brugen af effektparametre i studier med immunterapi. Det er bemærkelsesværdigt, at fraktionen af patienter, der oplevede behandlingsrelaterede bivirkninger, var signifikant mindre hos patienter, som blev behandlet med pembrolizumab - et resultat, der dog kan skyldes, at det komplette bivirkningsbillede til immunterapi endnu ikke er kendt. Ligesom ved behandling af blærekræft med andre anti-PD1- og anti-PD-L1-stoffer, atezolizumab, durvalumab, avelumab og nivolumab i fase 1- og 2-studier, fandt Bellmunt et al flere patienter med længerevarende respons på pembrolizumab. Samlet set er immunterapi på vej til at blive ny standardbehandling for patienter med blærekræft efter platinbehandling, og dette er en stor gevinst for denne patientgruppe«.

Bellmunt J, De Wit RJ, Vaughn Y et al. Pemrolizumab as second-line therapy for advanced urothelial carcinoma. N Engl J Med 2017;376:1015-26.

Interessekonflikter: HP har været medlem af advisory board for Roche, har holdt foredrag for Pierre-Fabre, har deltaget i kongresser betalt af Pierre-Fabre, Bayer, Pfizer, Janssen, og modtaget forskningsstøtte fra Pfizer, Abbvie, Janssen, Sanofi, Roche.

Blad nummer: 

Right side

af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer
af Poul Bror H. Videbech | 25/07
2 kommentarer