Skip to main content

Ny behandling af bivirkninger til brystkræftterapi

Brystkræftterapi hos patienter med hormonreceptorpositiv kræftform behandles med adjuverende hormonal terapi, tamoxifen eller en aromatasehæmmer. Et nyt studie har undersøgt effekten af at nyt lægemiddel, Q-122, mod bivirkninger fra adjuverende hormonterapi.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

29. nov. 2022
1 min

Ved hormonreceptorpositiv brystkræft behandles kvinder ofte med tamoxifen eller en aromatasehæmmer. Behandlingen kan dog medføre generende bivirkninger med hedeture, svedture og rødblussen. Et nyt lægemiddel, Q-122, rapporteres som en sikker og effektiv mulighed for at mindske bivirkningerne.

Overlæge, ph.d. Ann Søegaard Knop, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, kommenterer: Først og fremmest reducerer antihormonbehandlingen relativt brystkræftdødeligheden med ca. 40%, og bivirkningerne relateret til behandlingen formindskes for de fleste i løbet af de første 6 måneder. Men når det så er sagt, virker en behandling, man ikke tager – ikke. I Danmark har man til hede-/svedture anbefalet forsøg med akupunktur, motion, clonidin, gabapentin og oxybutynin – off label – og vi har manglet en effektiv behandling uden for mange bivirkninger.

Studiet er meget spændende, og for første gang ses en målrettet hæmning af den fysiologi, der udløser symptomerne, der tilsyneladende virker. Stoffet Q-122 er dog ikke tilgængeligt i Europa.

Vrselja A, Lafiti A, Baber RJ et al. Q-122 as a novel, non-hormonal, oral treatment for vasomotor symptoms in women taking tamoxifen or an aromatase inhibitor after breast cancer: a phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet, 2022:400(10364);1704-1711.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen