Content area

|
|

Ny behandling af recidiverende perikarditis

Risikoen for recidiv af perikarditis blev signifikant nedsat ved behandling med rilonacept, som modvirker effekt af interleukin-1.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Ved perikarditis ses der inflammation i perikardiet, hvilket fører til brystsmerter, perikardial gnidningslyd, forhøjede fasereaktanter og ekg-forandringer. De fleste tilfælde menes at skyldes virus og har et selvbegrænsende, kortvarigt forløb, men 15-30% af patienterne oplever recidiverende tilfælde. Tidligere studier har antydet, at signalstoffet interleukin-1 spiller en rolle ved perikarditis. Et nyt fase 3-studie undersøgte effekten af rilonacept, som hæmmer effekten af interleukin-1, til patienter med recidiv af perikarditis for anden gang eller mere, til trods for behandling med NSAID, colchicin eller glukokortikosteroid. Alle 86 inkluderede patienter fik i de første 12 uger injektioner med rilonacept og fik samtidig udtrappet deres øvrige perikarditismedicin, hvorefter alle de, som havde haft gavnlig effekt af rilonacept, blev randomiseret til enten placebo eller fortsat rilonacept. I alt kunne 61 patienter randomiseres og blev i henhold til styrkeberegningen fulgt, indtil der var fremkommet i alt 25 recidivtilfælde, som viste sig at være 23 i placebogruppen og to i rilonaceptgruppen. Behandlingen med rilonacept var således associeret til signifikant færre tilfælde af perikarditisrecidiv (hazard ratio: 0,04; 95% konfidens-interval: 0,01-0,18; p < 0,001) og var generelt veltålt.

Overlæge og professor Peter Riis Hansen, Herlev og Gentofte Hospital og Københavns Universitet kommenterer: »Behandling af recidiverende perikarditis er ofte besværlig og kan føre til langvarig uhensigtsmæssig steroidbehandling, ligesom det kan være forbundet med øget recidivrate. Der er ved perikarditis og en række andre inflammatoriske lidelser et godt rationale for at målrette behandlingen imod et proksimalt inflammatorisk cytokin som interleukin-1. Studiets design var lidt komplekst, men man så en markant forbedring med rilonacept, og hvis det holder, vil præparatet måske kunne erstatte steroid som andenlinjebehandling ved recidiverende perikarditis. I USA er rilonacept godkendt til visse sjældne inflammatoriske lidelser, og FDA er nu i gang med fremskyndet sagsbehandling med henblik på godkendelse til recidiverende perikarditis. Præparatet er aktuelt ikke godkendt i EU, men andre interleukin-1-hæmmere (anakinra og canakinumab) er i klinisk brug har i mindre undersøgelser også vist gavnlige effekt ved recidiverende perikarditis. Ifølge de europæiske guidelines kan anakinra overvejes anvendt ved manglende respons på steroid, og den nuværende undersøgelse med rilonacept kan varsle et kærkomment paradigmeskifte i behandlingen af perikarditis«.

Klein AL, Imazio M, Cremer P et al. Phase 3 trial of interleukin-1 trap rilonacept in recurrent pericarditis. N Engl J Med 2021;384:31-41.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer