Skip to main content

Ny behandlingsprincip til nonalkoholisk steatohepatitis

Resmetirom, som er en thyroideahormonbetareceptoragonist, ser ud til at reducere fedtmængden i leveren hos personer med nonalkoholisk steatohepatitis.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

17. dec. 2019
2 min.

Nonalkoholisk fedtleversygdom er en tilstand med øget ophobning af fedt i leveren hos personer med ingen eller kun beskeden indtagelse af alkohol. Tilstanden ses med stigende hyppighed og betragtes som en levermanifestation af det metaboliske syndrom. Specielt nonalkoholisk steatohepatitis (NASH), hvor der ud over steatose ses morfologiske levercelleforandringer (balooning) samt inflammation, kan føre til leverfibrose, cirrose og hepatocellulært karcinom. Den bedste behandling er livsstilsændringer, som kan føre til et vægttab på 5-10%, men da dette er svært at opnå, har man også forsøgt medikamentel behandling med E-vitamin, som hæmmer inflammationen, og med pioglitazon, som kan reducere fedtophobningen. Et nyt studie sammenligner effekt af resmetirom med placebo hos patienter med NASH, som følges i 36 uger. Forfatterne konkluderer, at resmetirom signifikant reducerede mængden af fedt i leveren i løbet af undersøgelsesperioden.

Professor, overlæge Aleksander Krag, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet, kommenterer: »En lang række lægemidler mod NASH er under klinisk afprøvning. Resmetirom, en selektiv tyroideahormonbetareceptoragonist, placerer sig med dette fase 2-studie fremme i feltet. Hos patienter med NASH er lever- og kardiovaskulære sygdomme de vigtigste årsager til morbiditet og mortalitet. Derfor er det interessant, at resmetirom både reducerer fedtmængden i leveren, målt ved MR-skanning og leverbiopsi, og har en gunstig effekt på en række aterogene lipider. Studiet kunne dog ikke vise en effekt på leverfibrose, hvilket er afgørende ved længere tids behandling, da leverfibrose er den vigtigste faktor for udvikling af leverrelateret sygdom og død. Resmetirom ser lovende ud, men resultaterne skal tolkes med forsigtighed, da man kun inkluderede 125 patienter. Desuden er en behandlingsvarighed på 36 uger formentlig for kort til at vurdere en effekt på fibrose. Et fase 3-studie, som løber over 52 uger og inkluderer 2.000 patienter, er allerede i gang. Men spillet er stadig åbent, og det er svært at spå om, hvilke lægemidler der når over målstregen og godkendes til behandling af NASH«.

Harrison SA, Bashir MR, Guy CD et al. Resmetirom (MGL-3196) for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet 11. nov 2019 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.