Skip to main content

Ny effektiv behandling af svært atopisk eksem

Dupilumab, som nedregulerer effekten af interleukin 4 og 13, nedsætter hudaffektionen og symptomerne ved svær atopisk dermatitis

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk
3. jul. 2017
02 min

Omkring 20% af danske børn har symptomer på atopisk dermatitis. Hos få procent af dem persisterer symptomerne i voksenalderen, og i svære tilfælde kan sygdommen have en udtalt negativ indvirkning på livskvaliteten. Standardbehandlingen er lokale kortikosteroider eventuelt suppleret med calcineurinhæmmere, men hos patienter med svær sygdom er resultatet ofte ikke optimalt. Dupilumab er et monoklonalt antistof, som er rettet mod interleukin 4 og 13, som begge spiller en vigtig rolle ved inflammationen ved atopisk dermatitis. I en ny undersøgelse af ca. 700 patienter med moderat til svær atopisk dermatitis har man sammenlignet effekten af to regimer af dupilumab (givet subkutant enten en gang om ugen eller hver anden uge) med placebo hos patienter, som i forvejen var i behandling med lokale kortikosteroider. Den etårige undersøgelse viste, at allerede efter 16 uger opnåede ca. 40% af patienterne i dupilumabgrupperne en signifikant forbedring i tilstanden mod ca. 12% af patienterne i placeboarmen.

Overlæge Jacob Thyssen, Gentofte og Herlev Hospital, kommenterer: »Dupilumab er det første biologiske lægemiddel til behandling af moderat til svært atopisk eksem hos voksne. Effekten forventes at være væsentlig bedre end aktuelt anvendte immunosuppressiva, men der er endnu ingen gennemførte head-to-head-studier. Dette studie viser dog klart, at der nu er begrundet håb om, at den nære fremtid byder på en mere effektiv behandling af atopisk eksem. Det aktuelle studie viser 52-ugers followupdata, og det er her betryggende, at effekten af medicinen synes at være langvarig og frygten for antistofudvikling ubetydelig. Studiet giver dog ikke detaljeret information omkring brug af lokalt kortikosteroid i de to grupper, hvilket er en klar svaghed. Dupilumab øger i dette studie, som i tidligere studier, forekomsten af konjunktivitis (placebo = 8%, 300 mg dupilumab hver anden uge = 14%). Man har internationalt ikke afklaret, hvilke instrumenter der skal anvendes til at vurdere acceptabel eksemkontrol på den lange bane, men man forventer, at patienternes egen vurdering bliver central. Dansk Dermatologisk Selskab er i gang med at udarbejde kriterier for, at en patient kan komme i betragtning til dupilumab«.

Blauvelt A, de Bruin-Weller M, Gooderham M et al. Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2017;389:2287-303.

INTERESSEKONFLIKTER: JT er medlem af nationalt advisory board for Sanofi-Genzyme og Roche, har holdt foredrag for LEO Pharma og har deltaget i kongresser betalt af Sanofi-Genzyme.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen