Content area

|
|

Ny målrettet behandling til lungekræft med RET-fusion

Patienter med ikkesmåcellet lungekræft med RET-fusionmutation havde god terapeutisk effekt af RET-inhibition med selpercatinib.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

I de seneste år er der fremkommet flere typer målrettet behandling til patienter med forskellige tumorer, som udviser genetiske mutationer. Inden for lungekræft er det specielt varianter inden for EGFR- og ALK-genet, som kan identificere patienter, som har gavn af målrettet medicinsk behandling. En af de nyeste mutationer, som er blevet beskrevet, er såkaldt RET-fusion, som ser ud til at have betydning for vækst af tumor hos 1-2% af patienterne med ikkesmåcellet lungekræft. Et nyt studie undersøger effekt af behandlingen med RET-inhibitoren selpercatinib hos 144 patienter med avanceret RET-positiv lungekræft, hvoraf 105 tidligere havde progredieret på et platinholdigt regime. Forfatterne rapporterer klinisk respons i begge grupper: 64% i gruppen med tidligere platinbehandling og 85% hos patienter, som ikke tidligere fik platiner. Man observerede også positiv respons hos en mindre gruppe, som havde CNS-involvering. Kun 2% af patienterne ophørte med selpercatinib på grund af bivirkninger.

Overlæge Seppo W. Langer, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: »Behandlingen af ikkesmåcellet lungekræft har i de seneste år undergået en rivende udvikling. Det er sket i takt med ibrugtagningen af immunterapi og skyldes endvidere identificering af drivermutationer [genvariationer i kræftcellerne, der stimulerer vækst og/eller spredningspotentiale, red.] med tilhørende udvikling af lægemidler med hæmmende effekt herpå. Mutationerne findes fortsat kun hos en begrænset andel af patienterne. Men behandlingerne er gennemgående meget effektive, veltolererede og har klinisk betydende positiv effekt på tiden med sygdomsstabilisering og overlevelsestiden. Med selpercatinib synes der nu at være et attraktivt behandlingstilbud på vej til den sjældne undergruppe med RET-fusion. Ud over høj responsrate hos tidligere ubehandlede såvel som behandlede patienter er responsvarigheden ved selpercatinib også værd at bemærke. Midlet er godkendt i USA, men endnu ikke i EU. Væsentligt for anvendelsen af målrettede midler mod lungekræft er, at genmutationerne kan identificeres allerede ved den initiale diagnostiske proces, der foregår i henhold til kræftpakkeforløbet. I Danmark er vi så heldigt stillet, at det faktisk er muligt at identificere patienterne med stor præcision i de relevante tilfælde«.

Drilon A, Oxnard GR, Tn DSW et al. Efficacy of selpercatinib in RET fusion–positive non–small-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383:813-24.

Interessekonflikter: SWL angiver deltagelse i advisory boards for Roche, BMS, Pfizer og Merck, og modtagelse af forskningsmidler fra AbbVie.

Blad nummer: 

Right side

af Jacob Peter Philipsen | 03/05
2 kommentarer
af Nils Thorm Milman | 03/05
1 Kommentar
af Thora Gudrunardottir | 01/05
1 Kommentar
af Wojciech Zbigniew Pawlak | 01/05
2 kommentarer
af Gina Al-Farra | 29/04
1 Kommentar
af Birgitte Rode Diness | 29/04
4 kommentarer