Skip to main content

Ny metode til screening for kræft i bugspytkirtlen?

Tidlig diagnostik af og screening for kræft i bugspytkirtlen er en stor udfordring. Et nyt studie har undersøgt muligheden for diagnostik af pancreascancer ved »opportunistisk« screening af patienter, som får foretaget CT uden kontrast på anden indikation, ved anvendelse af kunstig intelligens.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

25. jan. 2024
2 min.

Screening for kræft i bugspytkirtlen synes at være væsentlig, hvis prognosen for sygdommen skal forbedres. Tidligere har screening været uden succes, men et nyt studie, der kombinerer CT uden kontrast med kunstig intelligens, synes at kunne forbedre screeningen med meget lille risiko for falsk positive resultater. 

Professor, overlæge Morten Ladekarl, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, kommenterer: »Diagnostik af tilfældigt påviste læsioner i pancreas ved CT er en voksende klinisk udfordring, og regulær screening for pancreascancer har ikke vundet indpas, da undersøgelser med tilstrækkelig sensitivitet er ressourcetunge eller medfører ulemper og risici. Dette meget store, kinesiske studium viser, at ,opportunistisk’ screening kan udføres med høj sensitivitet og specificitet og få falsk positive under anvendelse af ,deep learning’ [PANDA]. Metoden blev valideret i en retrospektiv multicenterkohorte af 6.239 patienter, hvor PANDA øgede den diagnostisk performance for radiologer generelt, men især for de mindre rutinerede. I en retrospektiv ,real-world’ kohorte af 20.530 konsekutive patienter fandtes en sensitivitet på 92,9% og en uhørt høj specificitet på 99,9% for påvisning af læsioner i pancreas. Med en positiv prædiktiv værdi på 10%, 11 sandt positive og 100 falsk positive pr. 100.000, er resultaterne meget lovende og åbner for anvendelse af metoden ved screening af patienter, som får foretaget CT uden kontrast af anden årsag, måske mest oplagt ved lungekræftscreening. Tilsvarende, lovende resultater er fundet ved ,oppertunistisk’ screening for lever-, øsofagus- og ventrikelcancer. Softwaren er patenteret, og cost-benefit i en vestlig population er ikke belyst. Om end meget lovende er prospektiv validering nødvendig, før metodens værdi ved populationsscreening af patienter med høj risiko for pancreascancer kan bedømmes«.  

Interessekonflikter ingen