Skip to main content

Ny mulighed for at adskille bakteriel og viral infektion hos børn

Herberg et al har i et nyligt studie i JAMA påvist muligheden for at adskille bakteriel og viral infektion hos børn. Det har potentiel betydning for at undgå unødig antibiotikabehandling i rigtig mange børn.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Per Lav Madsen, lav.madsen@gmail.com

21. sep. 2016
2 min.

Herberg et al har i et nyligt studie i JAMA påvist muligheden for at adskille bakteriel og viral infektion hos børn. Det har potentiel betydning for at undgå unødig antibiotikabehandling i rigtig mange børn.

I mange børn indlagt på pædiatrisk afdeling kan man relativt let adskille bakteriel fra viral infektion, men i et antal er det svært at differentiere, og for en sikkerheds skyld gives oftest – og nogle gange bred – antibiotisk behandling. Det vil være en fordel ikke mindst for den fremtidige antibiotikahygiejne, hvis man lettere kunne skelne mellem den virale og den bakterielle infektion. Børn indlagt på pædiatrisk afdeling med infektionssygdom (primært engelske hospitaler) fik taget blodprøve til analyse af RNA-ekspression og blev alle klassificeret som havende sikker viral infektion, sikker bakteriel infektion eller infektion med usikker årsag. Man identificerede et lille 2-transkriptsignatur-RNA (FAM89A og IFI44L), repræsenterende værtsgener, der hhv. op- eller nedreguleredes i relation til viral eller bakteriel infektion. Transkriptet adskilte i den initiale testgruppe og også i den efterfølgende valideringsgruppe af børn klart sikker viral fra sikker bakteriel infektion (i valideringsgruppen var der imponerende sensitivitet 100% (95% konfidensinterval:100-100%) og specificitet 96% (89-100%)). Hvis man applicerede dette transkript på kohorten af børn med infektionssygdom af usikker genese og undlod at give antibiotika, hvis ikke transkriptet viste bakteriel infektion, ville et stort antal børn undgå antibiotika. Forfatterne konkluderer, at et setup som det angivne formentlig kan overflødiggøre meget antibiotikabehandling, men at det naturligvis må kræve et randomiseret studie for at undersøge sikkerheden i sådan en fremgangsmåde. MSc, ph.d. Martin Tolstrup, lektor ved Afdelingen for Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: ”Det er virkelig interessant, at Herberg et al med så stor præcision kan prædiktere viral eller bakteriel agens og så tilmed ved kun at kigge på reguleringen af to gener. Denne simple tilgang muliggør udviklingen af en test, der kan udføres på en meget lille mængde fuldblod, og som meget hurtigt vil kunne give svar. Tilmed kan niveauerne af de to gentranskripter ydermere tydeligt adskille bakteriel infektion fra inflammatoriske tilstande og autoimmunitet såsom juvenil artritis og lupus”.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Herberg JA, Kafourou M, Wright VJ et al. Diagnostic test accuracy of a 2-transcript host RNA signature for discriminating bacterial vs viral infection in febrile children. JAMA 2016; 316:835-45.