Content area

|
|

Nye farmakologiske behandlinger og helbredsrelateret livskvalitet ved smertefuld polyneuropati

Forfatter(e)
Læge Marit Otto: Forf.s adresse: Neurofysiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: marit.otto@dadlnet.dk. Forsvaret finder sted den 26. juni 2008, kl. 14.00, Aarestrup Auditoriet, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, Odense. Bedømmere: Palle Toft, Per Hansson, Sverige, og Jørgen B. Dahl. Vejledere: Søren H. Sindrup, Troels S. Jensen og Kim Brøsen.
###vp54175-1### Figur 1 Ph.d.-afhandlingen udgår fra Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Formålet med ph.d.-studiet har været at undersøge nye farmakologiske behandlinger af smertefuld polyneuropati og at evaluere relationen mellem behandlingsrespons og helbredsrelateret livskvalitet. Afhandlingen er baseret på tre undersøgelser gennemført på Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, og Dansk Smerteforskningscenter, Århus Universitetshospital. I et randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblind overkrydsningsforsøg blev 31 patienter behandlet med 1.500 mg valproat o...
Reference: 
Ugeskr Læger 2008;170(23):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side