Skip to main content

Nye tiltag på redaktionen

Anja Pinborg Ugeskr Læger 2018;180:V70018

25. jun. 2018
3 min.

Redaktionen summer af aktivitet, og vi har flere nye tiltag på vej i 2018. I oktober lancerer vi et nyt større tillæg, hvor vi sætter fokus på et medicinsk tema af generel interesse, som vi vinkler både videnskabeligt og journalistisk – efterårets tema bliver hjertesygdomme. Vi håber, at vi med tillægsnummeret kommer i dybden med mange vinkler på emnet og hermed forhåbentlig når ud til en bred skare af Ugeskrift for Lægers læsere. Vi vil fremover bringe tillægsnumre to gange om året, i april og oktober, som en ny og spændende erstatning for de »tynde« ferienumre i uge 29 og 52, som fra december 2018 ikke udkommer længere.

Det er vigtigt at understrege, at julenummeret fortsat vil være en kilde til fornøjelse og refleksion i uge 50. I det næste år planlægger vi ydermere fire temanumre om hhv. døgnrytmer, cancer, idrætsmedicin og genomisk

medicin.

Et andet nyt tiltag er en speciel fane til artikler, som omhandler kvalitetssikring. Vi har gennem længere tid drøftet, hvordan vi kan bringe artikler om kvalitetssikring, da de i mange tilfælde ikke hører hjemme under det videnskabelige stof, fordi de ikke kan undergå samme videnskabelige reviewproces. Fremover vil vi bringe korte referater af kvalitetssikringsprojekter under en orange kvalitetssikringsfane. Disse artikler vil primært være summariske rapporter fra de kliniske kvalitetsdatabaser fra Regionernes Kliniske Kvalitets-udviklingsprogram (RKKP). Vi vil ikke publicere alle og heller ikke de fulde årlige RKKP-rapporter, men highlights fra disse med de mest interessante fund for Ugeskrift for Lægers læserskare.

Vi har haft en dialog med Forskningsministeriet om deres retningslinjer for forskningsregistrering til Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) og ordlyden om Ugeskrift for Lægers artikler i BFI-retningslinjerne. Forskningsministeriets faglige udvalg er enig i, at Ugeskrift for Læger udgiver publikationer af høj videnskabelig kvalitet og derfor også rettelig hører hjemme på listen over serier, som udløser point i BFI. Ordlyden i retningslinjerne for forskningsregistrering er nu som følger: »Ugeskrift for Læger er et eksempel på et tidsskrift med både professionsrettet og forskningsbaseret indhold. Tidsskriftet er delt i en sektion med indhold af generel interesse og en sektion med indhold markeret som »videnskabeligt«. Oversigts- og statusartikler fra tidsskriftet lever fuldt op til BFI's kriterier for en forskningspublikation«. Denne anerkendelse har stor betydning for os og for de mange forfattere, som publicerer i Ugeskrift for Læger.

Til alle jer, som laver klinisk forskning, tjek op på International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)’s nye regler for datasharing, som trådte i kraft den 1. juni 2018 og skærpes den 1. januar 2019. Fra den 1. juli 2018 skal alle kliniske studier, som publiceres i ICMJE-tidsskrifter, have et datadelingsstatement, og fra den 1. januar 2019 skal alle studier indeholde en datadelingsplan i anmeldelsen af det kliniske forsøg. Datadeling skal sikre maksimal udnyttelse af kliniske data og transparens i den kliniske forskning.

Som I har bemærket, har Ugeskrift for Læger lanceret en ny hjemmeside og næste skridt er, at Danish Medical Journals meget trængende hjemmeside skal følge efter og integreres bedre i den nye hjemmeside.

Redaktionen er lukket i uge 29-31, og behandlingstiden på indsendte manuskripter vil derfor blive forlænget. Der vil dog være bemanding på mail og telefon, hvis I har brug for hjælp. Vi håber på jeres forståelse, da dette gør, at vores dygtige redaktionssekretariat kan holde en velfortjent ferie og komme tilbage med fornyede kræfter. Vi skal til gengæld gøre alt for, at vi er klar med det meste, inden ferietiden sætter ind.

 

På vegne af den videnskabelige redaktion

Anja Pinborg

 

 

 

Korrespondance:

Anja Pinborg, Ugeskrift

for Læger/Danish

Medical Journal.

E-mail: anja.bisgaard.

pinborg@regionh.dk

Interessekonflikter: ingen. Forfatterens ICMJE-formular er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk