Skip to main content

Nyt behandlingsprincip til idiopatisk lungefibrose

Fase 2-studie viser, at ny fosfodiesterase 4-hæmmer bremser faldet i lungefunktionen både hos behandlingsnaive patienter og hos patienter, som allerede er i behandling med antifibrotisk medicin.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

21. jul. 2022
2 min.

Idiopatisk lungefibrose (IPF) karakteriseres ved progredierende arvævsdannelse i alveolerne, som fører til lungefunktionsnedsættelse af den restriktive type med reduktion af diffusionskapacitet og udvikling af hypoksæmisk respirationssvigt og død i løbet af få år. Inden for de sidste ti år har indførelsen af antifibrotisk behandling med nintedanib og pirfenidon forbedret behandlingen, men IPF har fortsat en meget alvorlig prognose, og de fleste patienter er døde inden for fem år efter diagnosen. I et nyt fase 2-studie afprøves en ny oral fosfodiesterase (PDE) 4B-subtype-inhibitor hos 147 patienter med IPF, som enten fik det nye stof (97 patienter) eller placebo i kombination med antifibrotisk middel (25 patienter) eller placebo alene (25 patienter). I løbet af den relativt kortvarige opfølgningsperiode på 12 uger blev der ikke observeret noget signifikant fald i forceret vitalkapacitet (FVC) blandt patienterne, som fik PDE4B-hæmmeren. Patienterne i placebogruppen tabte 82 ml, mens patienter i behandling med antifibrotisk medicin tabte 60 ml.

Professor Elisabeth Bendstrup, Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »IPF og andre former for fibrotisk lungesygdom er meget alvorlige sygdomme med samme dårlige prognose som alvorlige cancersygdomme. Der er hidtil kun godkendt to medikamenter til behandling af IPF og et enkelt til behandling af andre fibrotiske lungesygdomme, og disse medikamenter er forbundet med en række bivirkninger. En del patienter må ophøre med antifibrotisk behandling på grund af intolerable bivirkninger, hvorfor der er et meget stort behov for nye terapeutiske muligheder. I dette fase 2-studie synes behandling med en ny PDE4-hæmmer at vise meget positive resultater, selvom fald i FVC i placebogruppen var overraskende stort over en relativ kort periode på tre måneder. Mange andre fase 2-lægemiddelstudier hos patienter med IPF har vist positive resultater for så i fase 3-studier at vise sig enten at være uvirksomme eller forbundet med større mortalitet end placebobehandlingen. Det er derfor uhyre vigtigt, at resultatet af den nye PDE4-hæmmer afprøves i større fase 3-studier«.

Richeldi L, Azuma A, Cottin V et al. Trial of a preferential phosphodiesterase 4B Inhibitor for idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2022;386(23):2178-2187.

INTERESSEKONFLIKTER: EB har modtaget forskningsmidler fra Novartis, Astra, Chiesi, Roche, Boehringer Ingelheim, deltaget i advisory board-møder for Boehringer Ingelheim og undervist for Chiesi, Roche, Boehringer Ingelheim.