Content area

|
|

Nyt behandlingsprincip ved talassæmi

Fase 2-studie viser godt behandlingsrespons på mitapivat, som er en oral pyruvatkinaseaktivator, hos patienter med ikketransfusionskrævende talassæmi.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Talassæmier er en gruppe arvelige hæmoglobinopatier, hvor produktionen af α- eller β-globin er nedsat. Forekomsten i Danmark er stigende på grund af øget antal personer med etniske rødder i Afrika, Mellemøsten, Middelhavsområdet, Indien og Sydøstasien. I svære grader er sygdommen meget alvorlig, endda ofte letal uden blodtransfusion og livslang jernchelering. Vækstretardation og knoglemisdannelser ses ofte og selv hos lettere ikketransfusionskrævende tilfælde, og der ses ud over mikrocytær anæmi komplikationer som bensår, osteoporose, ekstramedullær hæmatopoiese, leverpåvirkning og hjertesvigt. Et nyt åbent fase 2-studie afprøver effekten af mitapivat, som er en oral pyruvatkinaseaktivator over 24 uger hos 20 patienter med ikketransfusionskrævende talassæmi med et hæmoglobinniveau på under 6,2 mmol/l. Forfatterne rapporterer et godt behandlingsrespons hos 16 af patienterne, bedømt på en stigning i hæmoglobinniveau på over 0,6 mmol/l.

Klinisk lektor, leder af Videnscenter for Hæmoglobinsygdomme Andreas Glenthøj, Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet, kommenterer: »Modne erytrocytter har ingen mitokondrier og er fuldt afhængige af glykolyse for energidannelse (ATP) og overlevelse. Ved hæmolytiske tilstande er erytrocyttens ATP-dannelse oftest utilstrækkelig. Øgning af glykolysens ATP-dannelse gennem aktivering af pyruvatkinase er et banebrydende koncept for alle typer hæmolytiske anæmier. Det aktuelle stof, mitapivat, kender vi i Danmark fra behandling af patienter med pyruvatkinasemangel, hvor responsraten er noget lavere grundet de medfødte fejl i pyruvatkinasegenet. Ved talassæmi er pyruvatkinasegenet intakt, og dette kan forklare den høje responsrate på 80%. Lige så glædeligt er det, at studiet inkluderer patienter med α-talassæmi, for de har hidtil manglet protokollerede tilbud. Stoffet lader til at være veltolereret, og drop-out-raten er lav i de hidtidige studier. Dette giver en vis optimisme for de globale fase 3-studier for patienter med transfusionskrævende og ikketransfusionskrævende talassæmi, som også skal forløbe i Danmark«.

Kuo KHM, Layton DM, Lal A et al. Safety and efficacy of mitapivat, an oral pyruvate kinase activator, in adults with non-transfusion dependent α-thalassaemia or β-thalassaemia: an open-label, multicentre, phase 2 study. Lancet. 2022;400(10351):493-501.

INTERESSEKONFLIKTER: AG har deltaget i advisory boards for Agios, Bluebird bio, Bristol Myers Squibb, Novartis, Novo Nordisk, Pharmacosmos, modtaget forskningsmidler fra Agios, Saniona, Sanofi og er involveret i flere pågående studier af mitapivat.

Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar