Skip to main content

Nyt dansk program til postcommotiosyndrom virker

Teenagere og yngre voksne med postcommotiosymptomer 2-6 måneder efter et traume har gavn af multidisciplinær intervention baseret på principper fra kognitiv terapi

Colourbox.
Colourbox.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

8. feb. 2020
2 min.

Postcommotiosyndrom kan være en invaliderende følgetilstand og viser sig som hovedpine, svimmelhed, adfærdsændringer, neuropsykiatriske symptomer og kognitive forstyrrelser. Tilstanden ser ud til at stige i hyppighed. I et nyt dansk studie har man inkluderet patienter, der var i alderen 15-30 år og 2-6 måneder efter et mildt hovedtraume fortsat havde svære postcommotiosymptomer. I alt 112 patienter blev i et åbent design randomiseret til enten forbedret vanlig intervention (kontrolgruppe) eller et nyudviklet multidisciplinært program med komponenter fra kognitiv terapi, som fik navnet GAIN efter Get going After concussIoN. Efter tre måneder havde de deltagere, som blev randomiseret til GAIN-gruppen, signifikant færre symptomer, og forfatterne anfører, at number needed to treat for at undgå én person med svære symptomer var 3,6.

Overlæge Henrik Winther Schytz, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: »Der er stor mangel på evidensbaseret viden om, hvordan vedvarende følger efter hjernerystelse behandles blandt praktiserende læger samt på kommunalt og regionalt niveau. Der er tale om et meget vigtigt, veldesignet og klinisk relevant studie. Denne type studier kan ikke sikkert blindes, men det multidisciplinære program sammenlignes med forbedret vanlig behandling, hvilket styrker studiets kvalitet. Studiet viser på flere parametre en klinisk relevant effekt af det multidisciplinære program. Det er også interessant, at patienterne i kontrolgruppen havde signifikant flere besøg hos praktiserende læger og hospitaler end patienterne i behandlingsgruppen. Selvom behandlingsprogrammet i nogen grad individualiseres, vil studiets multidisciplinære program forhåbentlig på længere sigt kunne implementeres og bruges i Danmark i behandlingen af borgere med vedvarende følger efter hjernerystelse«.

Thastum MM, Rask CU, Næss-Schmidt ET et al. Novel interdisciplinary intervention, GAIN, vs enhanced usual care to reduce high levels of post-concussion symptoms in adolescents and young adults 2-6 months post-injury: a randomized trial. EClinicalMedicine 2019;17:100214INTERESSEKONFLIKTER: ingen