Skip to main content

Obesity and cardiovascular risk in postmenopausal women

Læge, ph.d. László B. Tankó: Forf.s adresse: Center for Clinical and Basic Research, Ballerup Byvej 222, DK-2750 Ballerup. E-mail: lbt1970@gmail.com Forsvaret finder sted den 6. juli 2007, kl. 14.00, Auditoriet, Odense Universitetshospital, Winsløwparken 25, Odense. Opponenter: Thorkild I.A. Sørensen og Knut Borch-Johnsen.

1. jun. 2007
2 min.

Denne disputats omfatter fem tidligere publicerede originalartikler og et svar på letter to the editor til et af delarbejderne samt en sammenfattende redegørelse. Undersøgelserne, der ligger til grund for afhandlingen, er udført på forskningsinstituttet Center for Clinical and Basic Research i Aalborg og Ballerup.

Overvægt og fedme belaster alverdens sundhedsvæsener i stigende omfang. Fedmens betydning for udvikling af atero-sklerose og iskæmisk hjertesygdom hos kvinder efter overgangsalderen diskuteres fortsat, hvilket hovedsageligt skyldes, at fedme udtrykt som forhøjet body mass index (BMI) er relativt svagt korreleret til aterogenese.

Formålet med studierne var at undersøge: 1) hvorledes de forskellige fedtdepoter og fedtfordeling på kroppen påvirker risikoforholdet, 2) hvilke(n) adipocyt-syntetiserende hormoner spiller en aktiv rolle, 3) og hvordan vi kan udpege individer, som har størst risiko for accelereret aterosklerose og kardiovaskulær mortalitet på grund af patogen overvægt/fedme.

Studierne, som afhandlingen bygger på, er blandt de første som viser, at:

  1. perifert kropsfedt kan udøve en aktiv beskyttende effekt mod insulinresistens og åreforkalkning hos kvinder efter overgangsalderen

  2. den beskyttende effekt kan forklares af en højere basal sekretionskapacitet af adiponektin fra subkutane sammenlignet med viscerale fedtceller

  3. subkutant fedt på lår og hofte udøver en stærkere effekt på insulinfølsomhed end subkutant fedt på armene

  4. personer med kombineret taljemål større end 88 cm og plasmatriglycerid over 1,45 mmol/l har markant højere risiko for insulinresistens, accelereret åreforkalkning og relateret øget risiko for kardiovaskulær mortalitet

  5. fedmeudvikling og fedtfordeling er delvist bestemt af genetiske faktorer, nemlig single-nukleotid polimorfismer i de PPAR-γ og ACDC/adiponektin-gener.

Disse resultater tyder på, at for postmenopausale kvinder er det nødvendigt at nuancere klassifikationen af fedme, således at kun de kvinder, der har størst risiko for udvikling af kardiovaskulær sygdom, anbefales vægttabsbehandling.