Skip to main content

Øget mortalitet hos kvinder, som ikke inviteres til mammografiscreening i Danmark sammenlignet med Norge

Redigeret af Jacob Rosenberg, jacob.rosenberg@dadlnet.dk

10. jun. 2014
1 min.

> Ann Oncol

Mammografiscreening tilbydes hvert andet år i Danmark og Norge til kvinder mellem 50 og 69 år. Selvom Danmark og Norge er lande med sammenlignelige befolkninger og sundhed, er reduktionen i dødeligheden af brystkræft 26% i Danmark mod 10% i Norge. Efter indførelse af screening faldt brystkræft dødeligheden i Danmark med 25% og i Norge med 28%. Imidlertid sås en øget dødelighed i Danmark blandt kvinder i de ikkescreenede områder, mens man i Norge fandt en reduktion. Dette kan forklare den forskellige reduktion i dødeligheden af brystkræft i Danmark og Norge.

Peter Gøtzsche, Det Nordiske Cochrane Center, kommenterer: Kalager et al.s artikel kan ikke tages til indtægt for, at screening har nogen effekt. Faktisk skriver de selv, at faldet i dødeligheden af brystkræft kunne skyldes indførelse af effektive behandlinger, bl.a. fordi faldet var lige så stort i områder, hvor kvinderne ikke blev inviteret til screening.

Kalager M, Løberg M, Bretthauer M et al. Comparative analysis of breast cancer mortality following mammography screening in Denmark and Norway. Ann Oncol 2014 Mar 24 (e-pub ahead of print).