Skip to main content

Øget risiko for »almindelige« infektioner ved brug af kortikosteroider

I en registerbaseret undersøgelse af 275.000 kortikosteroidbrugere fandt man en øget forekomst af sepsis, nedre luftvejs-infektioner, erysipelas, herpes zoster, skoldkopper, oral candidiasis, hudsvamp og fnat.

Redigeret af Thomas Benfield, tlb@dadlnet.dk

8. jul. 2016
2 min.

I en registerbaseret undersøgelse af 275.000 kortikosteroidbrugere fandt man en øget forekomst af sepsis, nedre luftvejs-infektioner, erysipelas, herpes zoster, skoldkopper, oral candidiasis, hudsvamp og fnat.

Effekten af systemisk kortikosteroid til behandling af f.eks. leddegigt og astma er indiskutabel. Omkring 1% af befolkningen behandles i uger, måneder og år for disse og andre sygdomme. Det er kendt, at kortikosteroider har bivirkninger, herunder en øget risiko for infektioner pga. kortikosteroids immunsupprimerende virkning. I tidligere undersøgelser er der demonstreret en øget risiko for opportunistiske infektioner såsom tuberkulose, Pneumocystis-pneumoni, listeriose m.m. Derimod kender vi kun ganske lidt til størrelsen af risikoen for andre mere ”almindelige” infektioner. Det satte en gruppe af britiske forskere sig for at undersøge. De benyttede en stor database af personer behandlet i almen praksis. Her identificerede de 275.000 personer, som havde fået ordineret peroral kortikosteroidbehandling i > 15 dage. Sepsis, nedre luftvejs-infektioner, erysipelas, herpes zoster, skoldkopper, oral candidiasis, hudsvamp og fnat blev valgt, fordi de var en gruppe af infektionssygdomme, som blev diagnosticeret i almen praksis. Risikoen var øget for dem alle; størst for nedre luftvejs-infektioner (femfold øget risiko) og mindst for hudsvamp (20% øget risiko) for kortikosteroidbrugere sammenlignet med ikkebrugere. Risikoen steg med kortikosteroiddosis og behandlingsvarighed. I en analyse af personer med astma, KOL, reumatoid artritis, inflammatorisk tarmsygdom, polymyalgi/kæmpecellearteritis, bindevævssygdom og kræft var den øgede risiko begrænset til sepsis, nedre luftvejs-infektioner, erysipelas, herpes zoster og oral candidiasis.

Overlæge Bo Baslund, Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet, vurderer: ”Studiet er ikke uden problemer, f.eks. er det uklart, hvorfor man vælger at se på patienter med én af syv sygdomme frem for blot alle, som havde været eksponeret for kortikosteroid. Det fremgår heller ikke, om disse diagnoser er validerede, og der er ikke taget hensyn til behandling med kemoterapi eller biologisk medicin som en risiko for udvikling af infektioner. Men budskabet er vigtigt: Risikoen for infektioner er høj, selv ved kort tids behandling med kortikosteroid”.

Interessekonflikter: ingen

Fardet L, Petersen I, Nazareth I. Common infections in patients prescribed systemic glucocorticoids in primary care: a population-based cohort study. PLoS Med 2016;13:e1002024.