Skip to main content

Øget risiko for ekstrauterin graviditet ved brug af hormonspiral

Tidlige observationer har antydet, at hormonalspiral kan være associeret med øget risiko for ekstrauterin graviditet. Et dansk studie har undersøgt denne risiko for tre dosistyper hormonspiral.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk 

23. mar. 2023
2 min.

Ekstrauterin graviditet er en uønsket tilstand for alle. Om brug af hormonspiral i forbindelse med kontraception påvirker risikoen er netop undersøgt i et dansk studie. Studiet viser, at hormonspiral uanset dosisstyrke øger risikoen for ekstrauterin graviditet.

Professor, overlæge, dr.med. Jan Blaakær, Gynækologisk Afdeling, Odense Universitetshospitalet, kommenterer:

»I studiet undersøgte man nulliparae kvinder i perioden 2001-2021 uden tidligere ekstrauterin graviditet, abdominal eller pelvin kirurgi, fertilitetsbehandling, endometriose eller tidligere brug af hormonspiral. I alt indgik 963.964 kvinder i det danske, nationale kohortestudie, der blev fulgt sammenlagt i 7,8 mio. personår. Undersøgelsen blev gennemført ved brug af de danske registre og er et metodologisk meget velgennemført studie.

Man undersøgte gestagen (levonorgestrel)-spiraler med følgende doser: 52 mg, 19,5 mg og 13,5 mg totaldosis. I modsætning til tidligere studier har dette studie også undersøgt spiraler med 19,5 mg levonorgestrel. I undersøgelsen sammenlignede man spiralbrug med anden hormonal kontraception og mellem de tre doser indbyrdes. Medianalderen for de tre doser var henholdsvis 24, 22 og 22 år og for anden hormonel kontraception 21 år. I alt fandt man 2925 ekstrauterine graviditeter fordelt med 35 ved 52 mg dosis, 32 ved 19,5 mg dosis, 80 ved 13,5 mg dosis og 763 ved anden hormonel kontraception.

Disse resultater betød et justeret absolut antal ekstrauterine graviditeter pr. 10.000 personår på 2,4 for anden hormonel kontraception, 7,7 for 52 mg dosis, 7,1 for 19,5 mg dosis og 15,7 for 13,5 mg dosis. Konklusivt viser undersøgelsen en signifikant øget risiko for ekstrauterin graviditet ved brug af hormonspiral sammenlignet med anden hormonel kontraception.

Man skal dog huske, at risikoen for ekstrauterin graviditet er større ved ikke at bruge kontraception. Værd at erindre er også, at Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologis guideline oplyser, at ved indtrådt graviditet med samtidig hormonspiral er risikoen for ekstrauterin graviditet 50%. Forfatterne anbefaler brugen af levonorgestrelspiraler med dosis 19,5 mg frem for 13,5 mg, som begge i det væsentligste anvendes til nulliparae«.

Interessekonflikter: ingen