Skip to main content

Økonomisk krise i Spanien førte til nedsat dødelighed

Især personer med lav økonomisk status forbedrede overlevelsen

Peter Lange, plange@dadlnet.dk

14. dec. 2016
2 min.

Makroøkonomiske udsving som recession og opsving kan påvirke befolkningens adfærd. I tidligere studier har man forsøgt at relatere disse udsving til sygelighed og dødelighed, men resultaterne har ikke været entydige. Spanien blev i 2008 ramt af en voldsom økonomisk krise med recession og betydende arbejdsløshed. I en netop offentliggjort artikel, der er baseret på observation af hele den spanske befolkning i aldersgruppen 10-75 år, det vil sige ca. 36 mio. mennesker, har man undersøgt, hvordan krisen påvirkede den totale og den årsagsspecifikke mortalitet. Dødeligheden faldt signifikant i løbet af krisen sammenlignet med dødeligheden i perioden før krisen. Noget overraskende var reduktion i dødelighed mest udtalt i den del af befolkningen, som havde lavest økonomisk status baseret på indkomst, størrelse af bolig og antal biler.

Professor Merete Osler, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, kommenterer: »Man skal være forsigtig med at fortolke tendenser i dødelighed, medmindre udviklingen er markant og kan tilskrives specifikke interventioner. I dette studie var ændringen mest udtalt for hjerte-kar- og luftvejssygdomme. Forfatterne forklarede dette ved lavere tobaksforbrug og mindre eksponering for forurening fra biltrafik. Det er oftest de socialt mest udsattes forbrug, der påvirkes af økonomiske forhold, og de bor også i områder, som er mest belastet af luftforurening. Artiklen omhandler kun årene før og under krisen. Det ville være interessant at følge, om reduktionen i dødelighed fortsatte efter recessionen, og om den afspejler den udvikling, som ses i mange europæiske lande i disse år. Således viste en artikel i BMJ fra april i år, at fra 1990 til 2009 blev den sociale ulighed i dødelighed reduceret i både Spanien, Storbritannien og Italien, og i mindre grad også i Norge og Finland. En udvikling, som forfatterne tilskrev en mere lige adgang til forebyggelse og behandling«.

Regidor E, Vallejo F, Granados JAT et al. Mortality decrease according to socioeconomic groups during the economic crisis in Spain. Lancet 2016;388:2642-52.

MO rapporterer ingen interessekonflikter