Skip to main content

Olaparib til behandling af ovariecancer

Ny 7-årig opgørelse viser, at behandling med polymeraseinhibitoren olaparib, forbedrer overlevelsen blandt patienter med ovariecancer og BRCA-mutation.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

4. okt. 2022
2 min.

Næst efter livmoderkræft er ovariecancer den hyppigste form for kræft i underlivet. Flertallet af patienterne diagnosticeres i et stadium, hvor sygdommen allerede har spredt sig til bughulen og de nærliggende organer. Blandt 10-15% af de ca. 550 tilfælde af ovariecancer, som opstår i Danmark hvert år, spiller BRCA-mutationer en vigtig rolle. Et vigtigt behandlingsprincip består af såkaldte poly-ADP-ribose-polymerase (PARP)-inhibitorer. Disse stoffer anvendes bl.a. som vedligeholdelsesbehandling til high-grade ovariecancer, som fuldstændigt eller delvist har responderet på platinbaseret kemoterapi. Et nyt studie har opgjort effekten på syvårsoverlevelsen af PARP-inhibitoren olaparib over for placebo, som blev givet i ca. to år efter den initiale kemoterapi. I alt fik 260 patienter med high-grade BRCA-muteret ovariecancer olaparib, og 131 fik placebo. Efter syv år var 67% af patienterne i olaparibgruppen i live, mens dette var tilfældet for 47% i placebogruppen.

Overlæge Lars Ulrik Fokdal, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, kommenterer: »Vedligeholdelsesbehandling med PARP-inhibitorer repræsenterer et gennembrud i behandlingen af ovariecancer. Der foreligger en række studier, hvor præparaterne er anvendt som vedligeholdelsesbehandling efter kemoterapi enten initialt eller ved platinfølsomt recidiv af high-grade ovariecancer. I studierne er der fundet en meget overbevisende effekt af PARP-inhibitorerne hos den andel af patienterne, der har BRCA-mutation eller er homolog recombination deficit (HRD), hvilket har resulteret i, at Medicinrådet i Danmark har godkendt præparaterne på denne indikation. Det aktuelle studie, hvor olaparib er givet som vedligehold i op til to år til kvinder med BRCA-muteret high-grade ovariecancer finder en væsentlig overlevelsesgevinst, når man sammenligner olaparibgruppen med placebogruppen. Derudover finder man også, at 45% af kvinderne i olaparibgruppen sammenlignet med 21% i placebogruppen ikke har modtaget efterfølgende behandling af deres kræftsygdom. Disse tal understøtter, at olaparib har potentiale til at bringe kvinderne i langvarig remission og potentielt helbrede dem fra kræftsygdommen. Studiet illustrerer også, at bivirkningerne til olaparib er acceptable, og at risikoen for især myelodysplastisk syndrom og leukæmi ligger lavt«.

DiSilvestro P, Banerjee S, Colombo N et al. Overall survival with maintenance olaparib at a 7-year follow-up in patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer and a BRCA mutation: The SOLO1/GOG 3004 Trial. J Clin Oncol 2022 (online 12. sep)

INTERESSEKONFLLIKTER: ingen