Skip to main content

Omsorgssvigt. 5. udgave.Et sundhedsproblem og et tværfagligt ansvar

Anmelder: Anne Amalie Elgaard Thorup
E-mail: anne.amalie.elgaard.thorup@regionh.dk
Interessekonflikter: ingen

8. maj 2017
2 min.

Kari Killéns bøger om omsorgssvigt er klassikere, som mange faggrupper bruger som fundament for, hvordan vi som professionelle kan forstå og arbejde med det komplekse område "omsorgssvigt" – dvs. børn, som udsættes for vanrøgt, fysiske og psykiske overgreb eller alvorlige svigt. Jeg har læst i de tidligere udgaver, men har ikke før denne anmeldelse læst værket fra ende til anden.

Og det er et værk, hvor man til tider overvejer, om noget af indholdet kunne være formidlet mindst lige så tydeligt på færre sider. Men helhedsindtrykket, når man lægger bogen til side, overskygger disse overvejelser. For det er en meget kompleks og komplet fremstilling af begrebet omsorgssvigt, som bogen efterlader læseren med.

Omsorgssvigt skal forstås bredere, end vi gjorde før i tiden, og de talrige eksempler illustrerer kompleksiteten godt. Vi mindes om det, vi som professionelle ikke vil eller kan se, vi konfronteres med vores tilbøjelighed til at idyllisere eller til ikke at turde møde de sider i os selv, som barnets smertefulde situation minder os om.

Bogen beskriver på en respektfuld måde de talrige risikofaktorer i forældrenes liv (herunder forhold i deres egen opvækst), som kan føre til, at de ikke formår at give barnet den fornødne omsorg – selv om de ønsker det. Ordene "en helhedsorienteret differentieret tilgang" går igen flere gange og rammer ind i det perspektiv, som er både tvingende nødvendigt og meget svært, hvis vi skal forstå barnets situation og tilbyde virkningsfulde interventioner.

Selv om dette er en ny udgave, er der mange referencer, som er over 20 år gamle, hvilket kan give tvivl om, hvorvidt der findes nyere viden end den citerede, og jeg kunne også ønske mig figurer, som illustrerer de fakta, der refereres til. Mange steder er det dog tydeligt, at bogen er opdateret med de nye resultater. En dansk socialrådgivers fodnoter til de afsnit, som handler om den norske sociale lovgivning, ville gøre bogen endnu mere relevant, selv om Danmark og Norge minder meget om hinanden på dette område. Uanset disse forbehold er bogen meget anbefalelsesværdig, fordi den integrerer så mange teoretiske synsvinkler og så meget empirisk viden med årelang klinisk erfaring.

Forfatter: Kari Killén

Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2017

Sider: 494

Pris: 500 kr.