Skip to main content

An ontology on property for physical, chemical, and biological systems

Læge René Dybkær: Forf.s adresse: Afdeling for Standardisering i Laboratoriemedicin, H:S Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 59, DK-2000 Frederiksberg. Forsvaret finder sted mandag den 20. december 2004, kl. 14.00, Auditoriet, H:S Frederiksberg Hospital, Frederiksberg. Opponenter: Direktør, ph.d. Kim Carneiro, professor Stig Andur Pedersen og professor, dr.phil. Thomas Söderqvist. Disputatsen kan erhverves gratis ved henvendelse til forfatteren.

1. nov. 2005
2 min.

Disputatsen er blevet til på Afdeling for Standardisering i Laboratoriemedicin på H:S Frederiksberg Hospital.

Beskrivelse af et system består i dets definerede egenskaber med tilhørende alfanumeriske værdier. Det terminologiske sprog til håndtering af sådanne egenskaber er udviklet ukoordineret i mange discipliner uden større hensyn til termino-logiske principper og er derfor ofte utilstrækkeligt og inkonsistent, som det blandt andet ses i laboratorimedicinen, der bruger mange former for egenskaber med eller uden størrelse.

Formålet med arbejdet er at danne et konsistent begrebssystem for et multidisciplinært metasprog til metrologers beskrivelse af egenskaber.

Skitserede terminologiske værktøjer fra ISO anvendes på hvert af godt 160 begreber i en diskussion af forskellige opfattelser, ledende til definition, systematiske termer, eksempler, samt placering i begrebsdiagrammer for de 120 vigtigste. Således behandles først »system«, »komponent«, »egenskab«, og »egenskabsart«.

»Egenskab« opdeles generisk ved hjælp af tilladte operatorer, dvs. = ≠, < = > , + -, og × :. Herved kan defineres nominal-, ordinal-, differential-, og rationalegenskab, hvor de sidste tre falder under »kvantitet«. Tilsvarende opdeles »egenskabsart«, »eksaminationsprocedure« (eller »undersøgelsesprocedure«), »... metode?«, »... princip«, »eksamination« (eller »undersøgelse«), »egenskabsværdi«, »sand egenskabsværdi«, »eksamineret egenskabsværdi«, »eksaminationsresultat«, »eksaminationsusikkerhed«, og »egenskabsværdiskala«. »Metrologisk enhed« og »metrologisk enhedssystem« behandles, især i relation til det Internationale EnhedsSystem (SI), ligesom »metrologisk dimension«. Yderligere dannes begrebet »tilegnet egenskabsart«, der har oplysning om valgte system- og komponentsort, og konstruktionen af systematiske termer beskrives. Endelig eksemplificeres hvorledes egenskaber og deres værdier kan repræsenteres gennem relation og funktion ifølge sætteori og ObjektOrienteret Analyse.

Man kan nu forsøge at opnå generel accept af de anførte principper, definitioner og termer, samt at foreslå dem anvendt i internationale rekommandationer og standarder.