Skip to main content

Opioidafhængighed efter kortvarig behandling med tramadol

Risikoen for langvarig anvendelse af opioider efter postoperativ smertebehandling med tramadol ser ud til at være højere end risikoen efter andre morfika.

Byen Falmouth i det nordøstlige USA kom i landsdækkende tv, fordi forældre til 12 børn på en af skolerne døde af en overdosis.
Byen Falmouth i det nordøstlige USA kom i landsdækkende tv, fordi forældre til 12 børn på en af skolerne døde af en overdosis.

Redigeret af Peter lange, plange@dadlnet.

4. jul. 2019
2 min.

Man skønner, at over to millioner amerikanere er opioidafhængige, og at ”opioidepidemien”, som især rammer den hvide middelklasse, har ført til over 65.000 dødsfald og er den vigtigste årsag til, at USA's middellevetid er faldende. Derfor er der fokus på at begrænse forbruget af opioider, som dog er en meget vigtig del af behandlingen af postoperative smerter. Et nyt studie baseret på amerikanske data sammenligner tilbøjelighed til at blive langtidsopioidbruger blandt de patienter, som fik tramadol for deres postoperative smerter, med dem, som blev behandlet med andre typer morfika. Forfatterne konkluderer, at selv om mange læger betragter tramadol som mindre afhængighedsskabende end andre morfika, var risikoen for langtidsbrug faktisk 6% højere end blandt patienter behandlet med andre opioider.

Specialeansvarlig overlæge Gitte Handberg, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital, kommenterer: ”Studiet sætter fokus på to vigtige kliniske emner ved dels at bekræfte, at tramadol er et opioid på linje med de øvrige opioider, også hvad den vanedannende effekt angår. Studiet bekræfter også, at nogle oprindeligt opioidnaive patienter bliver langtidsbrugere selv efter kortvarig postoperativ anvendelse. Heldigvis har de danske myndigheder for et par år siden sidestillet tramadol med de øvrige opioider med hensyn til udskrivelsesregler, men der er stadig behov for at oplyse danske læger om, at tramadol er et opioid på linje med de øvrige. Desværre modtager jeg stadig patienter, der får tramadol, som er blevet forsikret om, at det ikke er et morfinstof. Der mangler i høj grad både præ- og postgraduat undervisning i behandling af patienter med akutte og kroniske smerter. Vi har i Danmark ikke en opioidepidemi som i USA, men vi har Nordens højeste forbrug af opioider, herunder tramadol. Løsningen er ikke brat at seponere den enkeltes opioidbehandling, men individuelt at sikre, at den igangværende behandling er effektfuld, og at der er en god balance mellem virkning og bivirkninger”.

Thiels CA, Habermann EB, Hooten WM et al. Chronic use of tramadol after acute pain episode: cohort study. BMJ 2019;365:I1849.

Interessekonflikter: ingen.