Content area

|
|

Optimal behandling af frossen skulder

Manipulation i fuld bedøvelse ser ud til at være mere kost-effektiv end både artroskopisk operation og fysioterapi.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Ved frossen skulder ses inflammation af ledkapslen og synovia, som giver invaliderende smerter og bevægelsesindskrænkning. Tilstanden kan være idiopatisk eller sekundær til traumer eller kirurgi og rammer op til 2% af befolkningen. Hovedparten af patienterne oplever spontan lindring, men vedvarende invaliderende symptomer ses hos ca. 10%, og op til 40% har residualsymptomer fire år efter debut. Nyt randomiseret engelsk studie sammenligner effekt af tre typer interventioner: artroskopisk løsning af adhærencer i fuld bedøvelse, manipulation i fuld bedøvelse (begge behandlinger fulgt op af fysioterapi) og tidlig målrettet formaliseret fysioterapi ledsaget af steroidinjektion. Forfatterne inkluderede 503 patienter i de tre behandlingsarme, som blev fulgt i et år, hvor det primære udfald var forbedring i Oxford Shoulder Score. De konkluderer, at der ikke var store forskelle mellem de tre behandlingsarme, men at manipulationen i generel anæstesi var mest kost-effektiv.

Professor, overlæge Bo Sanderhoff Olsen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Frossen skulder er en hyppig lidelse, hvor behandlingen hviler på svag evidens. Det aktuelle vellykkede studie med et pragmatisk randomiseret multicenterdesign påviste ingen forskelle i patientrapporterede udfald efter et år. Risikoen og udgiften ved artroskopisk skulderløsning var størst, men færrest patienter fra denne behandlingsarm krævede yderligere intervention, og måske observerede man en lille klinisk betydende forbedret symptomlindring i denne gruppe. En svaghed ved studiet er, at der ikke var en konservativ arm uden intervention, dvs. uden fysioterapi. En anden svaghed er, at de patienter, der modtog manipulation eller kirurgisk løsning, ventede noget længere end dem, som modtog fysioterapi. Derved får man ikke en sikker beskrivelse af, hvor hurtigt patienterne kommer sig i de enkelte grupper. Endelig var der stor spredning i symptomvarigheden før inklusionen. Min overbevisning er, at det aktuelle studie støtter en konservativ tilgang baseret på fysioterapi suppleret med kortikosteroidinjektion og NSAID, før kirurgisk intervention overvejes. Ved intervention bør man nok foretrække manipulation under anæstesi frem for artroskopisk løsning, da manipulation er mindre tidskrævende og giver færre komplikationer«.

Rangan A, Brealey SD, Keding A et al. Management of adults with primary frozen shoulder in secondary care (UK FROST): a multicentre, pragmatic, three-arm, superiority randomised clinical trial. Lancet 2020; 396: 977–89.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer