Skip to main content

Optimal dosis af steroid ved COVID-19

Hos patienter med hypoxæmi, men uden behov for højdosisiltbehandling, var dødeligheden højere ved højere dosis af dexamethason end ved standarddosis på 6 mg daglig.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadl.dk

9. jun. 2023
2 min.

Behandling med 6 mg dexamethason daglig i op til ti dage nedsætter dødelighed hos patienter med COVID-19 sammenlignet med placebo, hvilket blev påvist i RECOVERY-platformsforsøget allerede i juni 2020. RECOVERY-forsøget har løbende testet mange behandlinger og har nu stoppet testen af dexamethason i højere versus standarddosis i en subgruppe af patienter, der fik ingen eller standardiltbehandling (iltflow < 20 l/min). På baggrund af én af de gentagne interimanalyser med data fra 1.272 patienter, hvoraf 59% blev rekrutteret i Asien, 40% i Storbritannien og 1% i Afrika, konkluderer forfatterne, at dexamethason i højere dosis (20 mg i fem dage efterfulgt af 10 mg i op til fem dage) førte til højere dødelighed end standarddosis.

Professor, overlæge Anders Perner, Intensivafdelingen, Rigshospitalet, kommenterer: »Resultaterne understøtter den nationale kliniske retningslinje, som anbefaler 6 mg dexamethason daglig til patienter med svær/kritisk COVID-19. Men resultaterne adskiller sig fra dem fra det danskledede COVID STEROID 2-forsøg, som fandt, at 12 mg dexamethason daglig i op til ti dage var sikkert og bedre end 6 mg blandt patienter, som fik 10 l ilt/min eller mere. COVID STEROID 2-forsøget var blindet, blev ikke stoppet tidligt, brugte lavere dosis dexamethason i højdosisgruppen, og patienterne var mere syge sammenlignet med den nye analyse, som desværre ikke havde data for iltbehov ved randomisering. Dette vanskeliggør den samlede fortolkning. RECOVERY-forsøget fortsætter med at teste dexamethason i højere versus standarddosis i subgruppen af patienter med behov for mere end 20 l ilt/min, noninvasiv eller invasiv ventilation eller ECMO [ekstrakorporal membranoxygenering]. Når disse data foreligger, vil vi have bedre estimater for, om de sygeste COVID-19-patienter har gavn af højere steroiddosis. Omvendt bliver COVID-19-patienter nok skadet af doser højere end 6 mg dexamethason, hvis de har behov for mindre ilt, hvor tærsklen nok ligger mellem 10 og 20 l ilt/min«.

Interessekonflikter AP var sponsor investigator for COVID STEROID, som var støttet af Novo Nordisk Fonden og Pfizer og har deltaget i advisory board for Novartis