Skip to main content

Optimal forebyggende antikoagulansbehandling ved ekstremitetsfrakturer

Lavdosisacetylsalicylsyre var lige så effektivt som lavdosis lavmolekylær heparin til at forebygge lungeemboli og død

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk 

23. feb. 2023
2 min.

Patienter med ekstremitetsfrakturer, især dem med ben-, hofte- og bækkenfraktur, har en høj risiko for at udvikle dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli. Derfor indgår forebyggende injektioner af lavmolekylær heparin (LMH) i standardbehandlingen under indlæggelsen og de efterfølgende uger. Et nyt randomiseret studie sammenligner effekt og bivirkninger ved lavdosis acetylsalicylsyre (ASA) (81 mg × 2 dgl.) med subkutan injektion af LMH (30 mg/kg × 2 dgl.) hos ca. 12.000 patienter med ekstremitetsfraktur, hvor ca. 88% havde en fraktur af ben, hofte eller bækken og ca. 12% en armfraktur uden fraktur af underekstremiteten. Studiet finder samme 90-dagesmortalitet (0,73% og 0,78%) og risiko for lungeemboli (1,49%) i de to grupper, mens der var lidt flere, som fik DVT i ASA-gruppen, end blandt dem, som fik LMH (2,51% versus 1,71%, forskel ikke signifikant).

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital kommenterer: » I 2000 viste et multinationalt, randomiseret studie, hvor 13.356 patienter med hoftefraktur blev randomiseret til lavdosisacetylsalicylsyre (ASA) og placebo, signifikant lavere incidens af både symptomatisk DVT og lungeemboli (Lancet 2000;355:1295-1302). Siden har spørgsmålet været, om ASA forebygger postoperativ venøs tromboemboli lige så effektivt som LMH. Det har det aktuelle studie givet svar på. Der var ingen forskel på mortalitet og forekomst af lungeemboli i de to grupper. Forekomsten af DVT var 0,8% højere i ASA-gruppen end i LMH- gruppen, men de fleste var distale tromboser. Antikoagulantia må fortsat anses for at være de mest effektive midler til forebyggelse af postoperativ VTE, men lavdosis-ASA synes at være et acceptabelt alternativ til denne patientgruppe«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen