Content area

|
|

Intravenøs væskebehandling til intensivpatienter med septisk shock

Stort internationalt randomiseret studie under dansk ledelse viser, at intravenøs restriktiv væsketerapi-strategi til septiske patienter på intensivafdelingen fører til samme overlevelse som standardvæsketerapi.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Septisk shock er en livstruende tilstand karakteriseret ved svær organpåvirkning, som på verdensplan hører til blandt de hyppigste årsager til død. Ud over bredspektrede antibiotika er intravenøs tilførsel af væske en hjørnesten i behandlingen. Internationale retningslinjer anbefaler volumenterapi svarende til 30 ml/kg med indløb over de første tre timer. Det er imidlertid uafklaret, om man efterfølgende skal være liberal eller restriktiv med yderligere intravenøs væsketilførsel. Nyt randomiseret studie under dansk ledelse undersøger, om restriktiv intravenøs væsketerapi, som styres blandt andet ud fra P-laktatniveau, lavt arterielt blodtryk og lav urinproduktion indebærer fordele mht. klinisk prognose og overlevelse sammenlignet med mere liberal væsketilførsel (standardvæsketerapi). Studiet opgør prognosen hos 764 patienter i gruppen med restriktiv væsketilførsel (ca. 9 l efter fem dage) og 781 patienter, som fik standardvæsketerapi (ca. 11 l efter fem dage). Studiet finder ingen forskel i den kliniske prognose og overlevelsen imellem de to grupper.

Klinisk lektor, afdelingslæge Asger Granfeldt, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Studiet er metodologisk velgennemført og en længe ventet opfølger på pilotstudiet publiceret i 2016. Forskellen i mængden af væsketerapi var størst de første fem dage med en medianforskel på ca. 400 ml pr. dag. I den medfølgende leder blev der stillet spørgsmål ved, om der er en klinisk betydende forskel i mængden af væske mellem grupperne. Det har været diskuteret, om væskebehandlingen generelt på intensiv er blevet mere restriktiv, men sammenlignet med pilotstudiet fra 2016 var forskellen i mængden af væske faktisk større mellem grupperne i det aktuelle studie. Det skal ligeledes bemærkes, at begge grupper har modtaget ca. 3 l intravenøs væske de sidste 24 t. før randomisering. Mængden af indsamlet data i studiet var begrænset og betydningen af restriktiv væskestrategi på andre interventioner, som kan initieres på samme indikation som væske, såsom vasopressor, binyrebarkhormon eller vanddrivende behandling, er ukendt. Overordnet har studiet vist, at restriktiv intravenøs væsketerapi til patienter på intensiv er sikkert med samme forekomst af komplikationer og med samme mortalitet som i kontrolgruppen.

Meyhoff TS, Hjortrup PB, Wetterslev J et al. Restriction of intravenous fluid in ICU patients with septic shock. N Engl J Med 2022 (online 17 jun).

INTERESSEKONFLIKTER: AG har modtaget personlig betaling som medlem af data and safety monitorering board for Noorik Pharmaceuticals

Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar