Skip to main content

Optimering af stråledosis ved behandling med radioaktive kilder i lokalt avanceret cervixcancer

M.Sc. Kari Tanderup: Forf.s adresse: Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, DK-8000 Århus C. E-mail: ktanderup@as.aaa.dk Forsvaret fandt sted den 11. januar 2008. Bedømmere: Erik Van Limbergen, Belgien, Jack Venselaar, Holland, og Søren Laurberg. Vejledere: Jacob Lindegaard, Dag Rune Olsen og Cai Grau.

11. jan. 2008
2 min.

Et ph.d.-projekt udført på Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, har omhandlet optimering af 3D-billedbaseret behandling med radioaktive kilder (brakyterapi) i cervixcancer. Ved kombination af ekstern strålebehandling (45-50 Gy), intrakavitær brakyterapi (30-40 Gy) og kemoterapi kan man for nuværende opnå lokal kontrol på 60-85% afhængig af stadium, tumorstørrelse og topografi. Sværere morbiditet (grad 3-4) ses hos 10-15%. Medens ekstern strålebehandling for flere år siden overgik til 3D-planlægning baseret på CT, er planlægningen af brakyterapi imidlertid ofte baseret på ortogonale røntgenbilleder (2D), som giver begrænset information om tumorudbredningen og de omgivende normale vævs lokalisation. Anvendelse af MR-skanning giver helt nye muligheder for at skræddersy stråledosis til tumoren i 3D. Formålet med ph.d.-arbejdet har været at undersøge, om 3D-billedbaseret behandlingsplanlægning af brakyterapi kan forbedre fordelingen af stråledosis i patienten samt at validere, at det er muligt at planlægge og aflevere behandlingen med tilfredsstillende nøjagtighed.

Analyser af dosisplaner for 21 konsekutive cervixpatienter har vist, at tumordosis kunne forbedres væsentligt ved anvendelse af 3D MR-billedvejledt strålebehandling - især i forbindelse med store tumorer. Samtidig kunne dosis til normalvæv mindskes. Præcisionen af dosisberegningen blev evalueret, og det kunne konkluderes, at beregningen er robust over for de nye processer, der indgår i 3D-dosisplanlægning. Endelig blev en ny metode - baseret på dosismålinger - udviklet til monitorering af afleveringen af stråler. Analyser af 14 patienter kunne demonstrere en god geometrisk stabilitet under strålebehandlingen, hvilket indikerer, at det er muligt at aflevere en moduleret og individuelt tilpasset strålebehandling med tilfredsstillende nøjagtighed.

Ph.d.-arbejdet styrker evidensen for, at 3D-billedbaseret brakyterapi er en pålidelig procedure, som leder til væsentlig forbedring af stråledosis i både tumor og normalvæv. Det forventes, at anvendelse af den nye teknik inden for lokalt avanceret cervixcancer vil medføre en reduktion af antallet af patienter med lokalrecidiv eller alvorlige strålebivirkninger. Videre klinisk evaluering af 3D MR-baseret brachyterapi i lokal avanceret cervixcancer vil finde sted i et internationalt prospektivt studie, som koordineres fra Århus Universitetshospital og General Hospital of Vienna. Studiet åbner for patienttilgang i 2008 og forventes at rekruttere 450 patienter over en periode på tre år.