Skip to main content

Orbital metastase

cover

Anne Kjærsgaard Hassing & Lene Poder Olsen

13. feb. 2023
2 min.

En 94-årig kvinde blev henvist af egen læge grundet tiltagende hævelse omkring venstre øje i halvandet år. Hertil kom det frem, at patienten igennem et år havde gået med en voksende hævelse i sit venstre bryst. Objektivt fandtes en uøm hævelse på størrelse med en tennisbold. Øjet var svært proptotisk, totalt oftalmoplegisk og visus minus lyssans. Venstre mamma var en stor, hård masse.

MR-skanning viste komplet tumorudfyldt orbita, massiv proptose, n. opticus maksimalt strakt samt infiltration af bløddele. Mammografi og biopsier viste, at det drejede sig om en avanceret østrogenreceptorpositiv, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-normal c. mammae ca. 20 cm i tværsnit med metastaser til venstre orbita, lymfeknuder på halsen og i aksillerne bilateralt samt metastaser til højre og venstre lunges overlap.

Patienten blev opstartet i letrozolbehandling og fik en enkelt strålebehandling mod venstre orbita. Fire måneder efter sås betydeligt aftagende hævelse, ingen proptose, let indskrænket motilitet, total ptose samt visus på Snellens tavle på 0,15.

Den hyppigste primærtumor ved orbital metastase hos voksne er lokaliseret til bryst (op til 70%) [1]. Andre hyppige primærtumorer er lokaliseret til lunger, prostata, hud (melanom) og nyrer [1-5]. Præsenterende symptom kan være fra øjet (15-32%) [3-5].

Korrespondance Anne Kjærsgaard Hassing. E-mail: A.hassing@rn.dk

Publiceret på ugeskriftet.dk 13. februar 2023

Interessekonflikter ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på ugeskriftet.dk

Artikelreference Ugeskr Læger 2023;185:V71160

Referencer

  1. Salmon JF. Kanski’s clinical ophthalmology - a systematic approach. 9th ed. Elsevier, 2020:148.
  2. Palmisciano P, Ferini G, Ogasawara C et al. Orbital metastases: a systematic review of clinical characteristics, management strategies, and treatment outcomes. Cancers (Basel). 2021;14(1):94.
  3. Wladis EJ, Lee KW, Nazeer T. Metastases of systemic malignancies to the orbit: a major review. Orbit. 2020;40(2):93-97.
  4. Allen RC. Orbital metastases: when to suspect? When to biopsy? Middle East Afr J Ophthalmol. 2018;25(2):60-64.
  5. Basic and clinical science course orbit, eyelids, and lacrimal system. American Academy of Ophthalmology, 2020-2021:105-7.