Content area

|
|

Osmotisk demyeliniseringssyndrom

Forfatter(e)
Sanaz Shoja Gharehbagh1, Frederik Winsløw1 & Bodil Damgaard2 1) Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital – Hillerød2) Billeddiagnostisk Afdeling, Nordsjællands Hospital – Hillerød

Ugeskr Læger 2019;181:V70659

En 46-årig kvinde med alkoholoverforbrug fik konfusion. Ved ankomsten til akutmodtagelsen udviklede hun generaliseret tonisk klonisk krampeanfald. En A-punktur viste plasma-natrium-niveau på 109 mM, som over et døgn steg til 125 mM. Klinisk var hun delirøs og havde dysartri samt dysfagi. En MR-skanning af cerebrum (MRC) gav mistanke om Wernickes encefalopati.

En fornyet MRC efter fem uger viste skarpt afgrænsede T2/FLAIR-hyperintense signalforandringer centralt i pons, som sparer de kortikospinale baner ventrolateral (treforktegn (pil)), hvilket er klassisk for osmotisk demyeliniseringssyndrom (ODS) med central pontinmyelinolyse.

ODS skyldes for hurtig korrektion af hyponatriæmi og er især beskrevet hos alkoholikere med svær hyponatriæmi (plasma-natrium-niveau < 120 mM) [1]. Symptomerne på ODS er kognitiv påvirkning, dysartri, dysfagi, pareser, bevægeforstyrrelser, krampeanfald, sløvhed, konfusion og koma [2].

Svær hyponatriæmi skal behandles intravenøst med bolus af 150 ml 3%-NaCl over 20 min × 2 med kontrol af plasma-natrium-niveau, da korrektionshastigheden ikke må overskride 6-8 mmol/l i de første 24 timer [3].

Patienter med hurtigt korrigeret plasma-natrium-niveau og mistænkt ODS bør udredes med MRC. De tidligste forandringer er diffusionshæmning i nedre pons. Der kan gå op til to uger, før der ses signalforandringer [4].

Korrespondance: Sanaz Shoja Gharehbagh.
E-mail: sanaz.shoja.gharehbagh.01@regionh.dk

Antaget: 7. november 2019

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 30. december 2019

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
Ugeskr Læger 2019;181:V70659
Blad nummer: 

LITTERATUR

  1. George JC, Zafar W, Bucaloiu ID et al. Risk factors and outcomes of rapid correction of severe hyponatremia. Clin J Am Soc Nephrol 2018;13:984.

  2. Sterns RH, Cappuccio JD, Silver SM et al. Neurologic sequelae after treatment of severe hyponatremia: a multicenter perspective. J Am Soc Nephrol 1994;4:1522.

  3. Spasovski G, Vanholder R, Allolio B et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Eur J Endocrinol 2014;170:G1.

  4. Ruzek KA, Campeau NG, Miller GM. Early diagnosis of central pontine myelinolysis with diffusion weighted imaging. AJNR Am J Neuroradiol 2004;25:210-3.

Right side

af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer
af Poul Bror H. Videbech | 25/07
2 kommentarer