Content area

|
|

Ovariecyste ved mistanke om ascites

Forfatter(e)
Kasper Petersen

Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens

Ugeskr Læger 2020;182:V70741

I forbindelse med indlæggelse for anden sygdom fandt man et stort abdomen hos en 75-årig kvinde. Hun kunne fortælle, at maven var vokset i størrelse over en årrække, at hun blev forpustet ved anstrengelse, havde madlede samt besvær med at spise og drikke større portioner. Der var anæmi og mistanke om ascites samt forhøjede basisk fosfatase-værdier, hvorfor man på mistanke om ondartet sygdom foretog en CT af thorax, abdomen og bækken. Skanningen afslørede en ovariecyste, der målte 30 × 30 × 20 cm. Ved efterfølgende drænage blev der udtømt 7.200 ml væske. En histopatologisk undersøgelse af væsken var normal.

Ovariecyster er som oftest asymptomatiske og har et spontant forløb med remission uden intervention [1]. Ved CT af 42.111 kvinder blev der fundet tilfældige adnekscyster i 6,6% af alle undersøgelser [2]. Benigne cyster er de hyppigst forekommende hos kvinder både før og efter menopausen, og de svinder ofte spontant [2]. Ved større ovariecyster forekommer der abdominalt ubehag med smerter i bækkenet, kvalme og opkastninger, og der kan desuden forekomme vandladningsproblemer [1, 3]. Fund af store ovariecyster bliver tiltagende sjældent pga. bedre billeddiagnostiske muligheder [1, 3]. Differentialdia-gnostisk skal de dog overvejes ved tiltagende abdominalomfang. Ved store ovariecyster er malignitet hyppigere end ved små ovariecyster [2].

Korrespondance: Kasper Petersen. E-mail: Kappet@rm.dk

Antaget: 7. november 2019

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 24. februar 2020

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
Ugeskr Læger 2020;182:V70741
Blad nummer: 

LITTERATUR

  1. Abduljabbar HS, Bukhari YA, Al Hachim EG et al. Review of 244 cases of ovarian cysts. Saudi Med J 2015;36:834-8.

  2. Boos J, Brook OR, Fang J et al. Ovarian cancer: prevalence in incidental simple adnexal cysts initially identified in CT examinations of the abdomen and pelvis. Radiology 2018;286:196-204.

  3. Bolukbas FF, Bolukbas C, Furuncuoglu Y et al. Large abdominal cystic masses: report of seven cases. J Pak Med Assoc 2016;66:226-8.

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer