Content area

|
|

Overbevisende effekt af tidlig, intensiv ambulant behandling af skizofreni

På baggrund af en metaanalyse af 10 RTC’er (n = 2.176) konkluderer en international forfattergruppe, at tidlig og intensiv intervention er bedre end vanlig psykosebehandling, bedømt ud fra samtlige evaluerbare outcomes.

Forfatter(e)
Redigeret af: Lene Agersnap, agersnap@dadlnet.dk

Psykiske lidelser inden for det skizofrene spektrum er forbundet med meget store omkostninger, både personligt, samfundsmæssigt og økonomisk. Der er derfor udviklet tværfaglige ambulante psykoseteam (EIS = early intervention services) for i højere grad at kunne skræddersy og intensivere den farmakologiske og psykosociale behandling til det enkelte individ, end tilfældet er ved konventionel behandling (TAU = treatment as usual), hvor de enkelte behandlingstilbud ikke i samme grad er koordinerede og integrerede. Nu viser 10 RCT’er, inkluderende 2.176 patienter, at EIS udført over 9-24 måneder giver bedre resultater end TAU på samtlige 13 analyserbare outcomes. Disse omfatter bl.a. behandlingsophør (reletiv risiko (RR) = 0,70 (95% konfidens-interval (KI): 0,61-0,80); p < 0,001), mindst en psykiatrisk indlæggelse (RR = 0,74 (95% KI: 0,61-0,90); p = 0,003) og sværhedsgraden af de samlede symptomer (standardised mean difference = –0,32 (95% KI: –0,47-–0,17); p < 0,001).

Ole Mors, professor og overlæge ved Forskningsenheden for Psykoser ved Aarhus Universitetshospital, Risskov, udtaler: “Allerede i 2005 viste det danske OPUS-projekt, at en toårig intensiv, ambulant og assertiv behandlingsindsats, der integrerede flere behandlingsmodaliteter, var bedre end den sædvanlige ambulante behandling for patienter med incident skizofreni og skizofrenilignende lidelser. Dette blev startskuddet til, at OPUS-behandling blev anbefalet og udbredt i hele Danmark. Aktuelle, internationale systematiske review og metaundersøgelse inkluderer OPUS-resultaterne og fastslår med syvtommersøm evidensen for netop denne type behandling. Resultaterne er højaktuelle for de ambulante enheder i Danmark, som varetager behandling af incident skizofreni, fordi der i øjeblikket nedlægges OPUS-enheder på grund af manglende ressourcer til den intensive behandling, som kræver en højere bemanding. Artiklens resultater er et wakeupcall til danske regioner om den markante forringelse, som foregår i øjeblikket af behandlingstilbuddet til mennesker, som får skizofreni".

Correll CU, Galling B, Pawar A et al. Comparison of early intervention services vs treatment as usual for early-phase psychosis: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. JAMA Psychiatry 2018;75:555-65.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Cecilie Hviid Christiansen | 07/07
2 kommentarer
af Kristian Mielke-Christensen | 06/07
5 kommentarer
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer