Skip to main content

Overlevelse ved hjertesvigt

Registerstudie viser kun mindre forbedring i overlevelsen i løbet af de sidste dekader hos patienter med hjertesvigt.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

12. mar. 2019
2 min.

Hjertesvigt er et hyppigt syndrom, som forekommer hos 1-2% af befolkningen og er ansvarlig for over 10.000 sygehusindlæggelser i Danmark hvert år. Incidensen og prævalensen skønnes at være stigende. Hjertesvigt kan i dag hurtigt udredes via pakkeforløb, og derefter bliver mange patienter fulgt i samarbejde mellem hjertesvigtklinikker og egen læge. Prognosen afhænger af årsagen til hjertesvigtet, og hvor stor skade der er på hjertet, men er generelt dårlig. Et nyt engelsk studie baseret på data fra over 55.000 patienter med hjertesvigt beskriver udvikling af overlevelsen med hjertesvigt i perioden ca. 2000-2017. Etårsoverlevelsen i denne periode steg fra 74% til 81%, mens femårsoverlevelsen steg fra 41% til 48%. Overlevelsen var bedst hos de patienter, som klarede sig uden hospitalsindlæggelser, og hos dem med den bedste socioøkonomiske status.

Professor Finn Gustafsson, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: ”Resultaterne af det engelske studie er ikke overraskende, for lignende data er publiceret fra Danmark i 2016. Prognosen forbedredes efter årtusindskiftet, men i de seneste ti år er der ikke sket en væsentlig ændring på trods af anvendelse af ny medicin og ICD-implantation samt biventrikulær pacing. Nye, også danske, studier har vist, at komorbiditet spiller en meget væsentlig rolle for hospitalisering og mortalitet hos hjertesvigtspatienterne. Vi har en fortsat opgave med at sikre implementering af guidelinebaseret hjertesvigtsbehandling til alle patienter, også hos dem med sociale udfordringer. Vi skal også blive bedre til at håndtere komorbiditet, hvis vi skal øge overlevelsen, især for de ældre patienter med hjertesvigt”.

Taylor CJ, Ordonéz-Mena JM, Roalfe AK et al. Trends in survival after diagnosis of heart failure in the United Kingdom 2000-17: a population based cohort study. BMJ 2019;364:I223.

Interessekonflikter: FG er advisor for Abbott Laboratories og Pfizer.